Дългогодишният опит на счетоводна къща Профирмс Акаунтинг ООД в счетоводното обслужване на стартиращи и вече съществуващи бизнеси на местни и чуждестранни клиенти, както и стремежът екипът ни да е на най-високо ниво на информираност за актуалните счетоводни и финансови инструменти и механизми, постоянно ни насърчава да търсим нови и различни възможности за икономическо развитие и устойчивост.

Всичко това е с една основна цел – да сме конкурентоспособни и в състояние да предлагаме актуални качествени услуги в дългосрочен план.

Целта на тази публикация е да уведомим нашите партньори и бъдещи клиенти, както и за постигане на оптимална информираност на обществеността, че и ние от Профирмс Акаунтинг ООД, както и хиляди други малки предприятия у нас, се възползвахме от подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в така усложнената пандемична обстановка.

С лекота преминахме през етапа на кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, реализирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и в момента сме във фаза на изпълнение на проекта ни, със сключен административен Договор за БФП  № BG16RFOP002-2.073-3132-C01 на обща стойност 4 014.00 лв.

Безвъзмездните финансови средства, които получихме от ОПИК по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ са предоставени по две направления :

  • 3 411.90 лв са средствата от европейско финансиране и
  • 602.10 лв от национално съфинансиране.

Чрез осигурения оперативен капитал на “Профирмс Акаунтинг” ООД, а и на българските микро и малки предприятия като цяло, ще се спомогне за постигане на основна цел през 2020г.: справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Период на изпълнение на проекта: 3месеца.

Начало: 14.07.2020 г.

Край: 14.10.2020 г.

Благодарение на получената БФП по ОПИК 2014-2020, ние от Профирмс Акаунтинг ООД ще преодолеем недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и ще продължаваме да предоставяме на клиентите си професионални счетоводни услуги и консултации.

Както знаем, във връзка с пандемията от коронавирус, правителството наложи забрана за безцелни пътувания между областните центрове в страната. В тази връзка, за всички, на които им се налага да пътуват по уважителни причини и по работа, беше изготвена декларация, която да бъде представяна на органите на реда при изградените за целта КПП на изходите на всички областни градове в България.

С първоначално изготвената декларация, бяха направени редица опити за злоупотреби, пореди което вътрешното ни министерство реши да измени бланката. Ето и официалният текст от сайта на МВР, който публикуваме тук, а самата бланка можете да свалите в края на материала:

„След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост“.

Свали декларацията тук – Декларация КПП.

Източник: mvr.bg.

 

Когато стане успешен предприемач, човек се превръща в представител на една особена група от хора, които създават стойност и виждат решения там, където останалите не виждат нищо. Една група от хора, които на пръв поглед са като всички останали, но всъщност се различават по някои много дребни детайли, които често могат да останат незабелязани от другите, но които играят ключова роля в живота на всеки успешен предприемач.

В тази статия ще разгледаме едни такива „дребни детайли“, а именно емоциите. Емоциите или по-скоро начинът, по който успешните предприемачи и въобще успешните хора успяват да се справят с тях.

Човешките емоции могат да мотивират, да вдъхновяват и изобщо да са носител на много приятни усещания. Могат обаче и да рушат. Ключът към успеха е да съумееш да отсееш позитивните емоции, които ти дават сили и да отхвърлиш негативните, които само пречат на прогреса ти.

Избрано от блога: Защо „тройкаджиите“ се реализират по-добре в живота?

В този материал бихме искали да наблегнем на 5 емоции, които успешните предприемачи са се научили да блокират изцяло, за да се отърват от всякакви пречки по пътя си напред и нагоре. Ето ги:

1. Завист

Успешните предприемачи не изпитват завист. Те виждат в успеха на другите хора потвърждение, че работейки в правилната посока, човек постига желаните резултати. Успехът на другите ги мотивира и вдъхновява да работят още по-усилено и целеустремено за постигане на собствения си успех.

Умният предприемач няма да завижда, а ще се опита да анализира успеха на другия, за да види какво по-различно е направил той, как точно го е направил и ще се опита да подобри и своята работа.

Хората, които завиждат, всъщност признават, че не могат да бъдат успешни, колкото човека на когото завиждат. Никой няма да си признае, разбира се, но това е истината за завистта. Тя представлява дълбока несигурност, която пречи на постигането на добри резултати и съответно те отдалечава от крайната цел.

Ако не завиждаш на чуждия успех, а дори напротив – успееш да му се зарадваш, то тогава знай, че си една стъпка по-близо до своя собствен!

2. Отчаяние

В речника думата „отчаяние“ е описана като състояние на крайна безнадеждност. В предприемачеството надеждата е от огромно значение. Без надежда няма възможности. Без надежда идеите на предприемачите биха си останали просто идеи.

Разбира се, предприемачите също са хора и може да им се случи надеждата им да „поотслабне“, но те никога няма да я загубят напълно и в това се корени разликата. Без значение колко зле е ситуацията, те винаги ще намерят начин да се изправят на крака. Ако не веднага, то поне много скоро.

Интересно от блога: 10 навика на успешните хора

3. Апатия

Апатията в общи линии означава да не ти пука за нищо. Това означава, че назависимо какво се случва, нямаш емоционална връзка с него. Това може и да е добре за предприемачите понякога. Ако не ти пука за крайния резултат, ще можеш по-лесно да се фокусираш върху работата.

В крайна сметка обаче, се предполага, че успешният предприемач решава проблеми. Апатията от своя страна може да бъде унищожителна, защото може да изсмука енергията и страстта от всяко начинание. В такива случаи, ако работиш с хора по даден проект, рискуваш същите да те изостяват, виждайки, че човекът, от когото се очаква да е най-енергичен и мотивиран, е всъщност погълнат от апатия.

Предприемачите са хора, на които им пука и за които апатията е неприсъща.

4.  Разочарование

Разочарованието е друго често срещано чувство. Хората често се разочароват от други хора, от ситуации извън техния контрол и дори от самите себе си. Това чувство не е чуждо и на предприемачите.

Това, което ги различава от останалите хора в такава ситуация е, че те правят нещо по въпроса. Опитват се да го превърнат в нещо положително и обикновено успяват. Например, някои си водят дневник на разочарованията, където записват всичко, което ги разочарова. Разглеждайки го, осъзнаваш, че в по-голямата си част тези неща са всъщност дреболии, за които изобщо не си струва дори да мислиш.

Това определено е една емоция, на която по никакъв начин не трябва да се позволява да те обладава.

5. Притеснение

Предприемачите имат поне два пъти повече неща, за които да се притесняват в сравнение с другите. Някои хора позволяват на тревогата да ги свали на земята. Емоционалният колапс може да доведе и до физически срив, който да изисква много дълго възстановяване. Хората просто се огъват под тежестта на собствените си страхове.

По-опитните предприемачи от своя страна осъзнават, че страхът може единствено да им попречи. Затова те осъзнават, че да се тревожиш е напълно безмислено и тревогата сама по себе си няма абсолютно никакво влияние върху крайния резултат. Страхът е просто състояние на ума и по никакъв начин не намалява риска от евентуалния провал, така че е напълно безсмислено да се страхуваш.

Още от блога: 6 начина да се отървете от дълговете

Ако успееш да игнорираш тези 5 емоции и да не им позволяваш да взимат връх, ще успееш по-умело да се приближиш до понятието „успешен предприемач“. Да, изисква усилия, но несъмнено си струва!

 

Постигането на най-големите ни цели не става случайно!

Успешните хора мислят различно, действат различно и се различават от неуспешните по това, че поемат по различен път в преследване на своите цели. Успешните хора, също така, имат доста сходни черти помежду си и следват подобни модели.

Един от най-добрите начини да се научим да бъдем успешни, е да се учим от такива хора. И тук не става дума за нещо грандиозно. За целта няма нужда да бъдем филантропи или да измислим иновации, които да променят света. Става дума за онези малки на пръв поглед неща, които всеки от нас може да прави всеки ден по пътя си към успеха, защото доста често именно малките неща са тези, които правят разликата.

Ето 10 „малки“ правила, които успешните хора спазват ежедневно:

Препоръчано от блога: 6 начина да се отървете от дълговете

1. Стремят се към постоянство

Успешните хора са силно фокусирани върху целите си и затова имат изключително стриктен график. Постоянството и последователността са много важни за приоритизирането, а то от своя страна, е ключово за постигане на целите. Затова е от изключителна важност да имаме ясен и конкретен план за деня, който да бъде следван стриктно.

Опитайте да записвате плана с приоритете си за деня на хартия. Ако досега не сте го правили, ще се изненадате колко ефективно може да бъде.

2. Поставят си цели за деня

Кенет Чено, изпълнителен директор на American Express, има подробен план за деня си, като винаги записва 3 цели, които иска да постигне на следващия ден. Успешните хора обичат да са наясно с целите си и имат навика да ги записват, защото категорично е доказано, че целите, които се записват, се постигат по-често. И вие може да пробвате да си поставяте малки конкретни цели за деня.

Постигайки ги, това ще повиши вашата мотивация и ще ви вдъхнови за поставяне и постигане на по-големи и дългосрочни цели.

3. Поддържат правилните контакти

В своята книга „Племена“ Сет Годин разказва за групи от хора, които са гладни за връзки. Успешните хора търсят контакти сред себеподобни и се стараят да се свързват с тях на интелектуално ниво. Търсете и вие подходящите хора, с които да комуникирате и около които да израствате. Неслучайно Джим Рон казва, че човек е средното на петимата си най-близки приятели.

Задайте си този въпрос. Кои са петимата човека, с които прекарвате най-много време? В тази връзка, запомнете и следното – ако сте най-умният/та в компанията, значи сте в грешната компания.

4. Имат висока емоционална интелигентност

Емоционално интелигентните хора непрекъснато се стараят да дават стойност и да допринасят за средата си. Те използват своята интелигентност, мислейки прогресивно, за да намират решения за проблемите си. Това качество им помага да вдъхновяват другите хора също да се опитат да бъдат успешни. Според гениалния Стив Джобс, креативността просто навръзва нещата.

Когато питаш креативните хора как са направили нещо, те се чувстват леко виновни, защото според тях не са направили кой знае какво, а просто са „ведели“ нещо, което за тях е било очевидно, докато за некреативните е направо гениално.

Полезно от блога: Защо да закрием неработещата си фирма?

5. Те действат

Успешните хора предприемат действия. Това е може би едно от най-отличителните им качества, защото успехът се ражда в действията. Много хора размишляват буквално цял живот и кроят „перфектни“ планове или пък чакат „подходящ“ момент, за да действат, но истината е, че няма такова нещо като „перфектен“ план и „подходящ“ момент.

Единственият такъв момент е сега, защото миналото няма как да се върне, а отлагането може да остане вечно. Действайте!

6. Те са позитивни

Когато си повтаряте фрази като „днес ще бъде чудесен ден“ или „аз съм успешен“, по този начин „посявате“ позитивизъм в подсъзнанието си, което има огромно влияние върху действията и решенията на човек. Ако не сте чели „Подсъзнанието може всичко“ на Джон Кехоу, направете го незабавно, за да откриете мощта му и да го превърнете в свое оръжеие!

Може да ви се струва глупаво да си повтаряте някакви фрази, но това е доказано работещ метод, който се ползва от успешните хора и няма разумна причина, поради която да не опитате и вие!

7. Грижат се за здравето си

Президентът на САЩ Барак Обама тренира по 45 минути на ден, 6 дни в седмицата. Здрав дух в здраво тяло е първата стъпка към успеха. Тялото ни е нашият постоянен дом, нашият инструмент, с който постигаме всичко. Никога не забравяйте, че добрата физическа форма е от ключово значение и за психическото ни състояние! Ако успеете да започнете деня си със спорт под каквато и да е форма, ще се уверите колко ползотворно се отразява това на тялото, а оттам и на психиката ви.

Нямате време да спортувате? Това е само извинение. Ходете пеша на работа тогава! Ако живеете твърде далеч от работното място, ползвайте транспорт донякъде, след което продължете пеша. Движете се и пийте вода!

8. Медитират

Медитацията помага за по-добър фокус и продуктивност. Опра Уинфри говори доста за изключителните ползи от медитацията и за това, че тя дава отлични резултати във всяка сфера от живота, включително по-добри връзки и креативност. Ако никога не сте пробвали да медитирате, направете го час по-скоро, колкото и да сте скептичи! Медитацията не е нещо трудно, а напротив – доста е лесно, но най-важното е, че дава невероятни резултати.

Не знаете как да медитирате? Няма проблем, интернет е пълен с информация по въпроса! Действайте!

9. Правят малки, но сигурни стъпки

Според Хенри Форд „нищо не е толкова трудно, ако го разделиш на малки порции“. Успешните хора прилагат ефекта на доминото, правейки малки, но последователни стъпки към подобряване всеки ден! Тук ключовото качество, от което ще имате нужда, е постоянството. Разбира се, то никак не е лесна задача за постигане, но ако искате да постигнете резултати, просто нямате избор в това отношение.

Без постоянство, няма постоянни резултати!

10. Стават рано

От Тим Кук, главен изпълнителен директор на Apple, до Джефри Имелт – директор на General Electric, ранното ставане е ключов навик при успешните хора. Толкова много може да се направи рано сутрин, когато всички останали още спят и няма какво да те разсейва, няма срещи, няма обаждания. Не забравяйте – ранното ставане е тясно свързано с ранното лягане! Предимствата не се изчерпват само с това, че няма да има какво да ви разсейва рано сутрин. След качествен сън, ранното ставане е съпроводено от високи нива на енергия, мотивация и фокус, които ще ви позволят да отметнете за 2 часа толкова работа, колкото останалите не могат да свършат за цял ден!

Не вярвате? Пробвайте постепенно да започнете да лягате по-рано и съответно да ставате по-рано, докато не стигнете до ниво, в което в 6 сутринта да сте кипящи от енергия и готови да превземете света!

Още от блога: Преодолей съмненията и изгради печеливш бизнес!

В крайна сметка постигането на успех изисква постоянни усилия. Успехът никога не идва случайно, а е резултат от определени действия, благодарение на които постигаме целите си. Прилагайте 10-те практики на успешните хора и резултатите няма да закъснеят и при вас!

Profirms е консултантска фирма в областта на корпоративното право и счетоводните услуги, която помага на хората да стартират и развият собствен бизнес. Ако статията ви е била интересна и полезна, може да харесате нашата фейсбук страница, на която се стараем периодично да предлагаме полезни материали. Ако мислите, че този материал може да е полезен и на други хора, ще бъдем благодарни, ако го споделите!

 

Този материал може да бъде от изключителна полза на хората, които имат сериозни задължения и години наред не могат да се отърват от тях, като непрекъснато изплащат някакви кредити и взимат нови, за да погасяват старите.

Може би някои от вас ще си помислят, че съветите са твърде елементарни, но помислете – решенията на всичките ни проблеми обикновено са изключително прости! Само трябва да действаме, защото колкото и просто да е нещо, ако не го прилагаме на практика, резултат няма да има!

Ако планирате да стартирате собствена фирма или вече имате такава, разгледайте услугите, предлагани от Profirms.

Много хора си мислят, че да дължиш пари не е чак такъв проблем. Разбира се, мислят по този начин само докато се стигне до ситуация, в която вече няма как да се отърват от дълговете си. Повечето хора задлъжняват почти необратимо именно поради тази причина – начина си на мислене.

Избрано от блога: В какво вярват успешните хора?

Да се страхуваш от дълга е хубаво нещо – това те пази далеч от него. Понякога нещата се случват толкова бързо, че преди да се осъзнаеш, се озоваваш в трудна ситуация. Обикновено, такова положение се получава най-вече заради грешния начин на мислене, което означава, че ако искаш да излезеш от ситуацията, непременно трябва да промениш нещо. Какво би могло да бъде това нещо? Точно така – начина на мислене.

Разбира се, няма невъзможни неща. Това се случва постоянно на хората и ако имате нещастието да се случи и на вас, то не се притеснявайте – няма да сте нито първият, нито последният, който е затънал в дългове. Въпросът е как да излезете от ситуацията?

Едно е ясно – попаднеш ли в нея, време за губене няма. Няма да е лесно, но както вече казахме, невъзможни неща няма!

1. Съставете план

Сигурно си мислите, че това е твърде тривиално, но грешите. Първото нещо, което трябва да направите, е да седнете и сериозно да разгледате цифрите. Разберете колко точно харчите, къде харчите, колко печелите и на базата на тази информация съставете план. Когато имате всичките си разходи и приходи подробно записани на хартия или компютър, по-лесно ще можете да видите дупките в бюджета си.

Като нищо може да се окаже, че сте се абонирали за нещо с кредитната си карта и всеки месец да плащате за него, а всъщност много отдавна да нямате нужда от него и просто да сте го забравили. Като си направите план, много по-лесно ще можете да следите за такива ненужни разходи, които незабавно да отстраните. По този начин ще можете да увеличите месечната сума, с която погасявате вноските по кредитите си.

След като веднъж си направите работещ план, трябва просто стриктно да го следвате и по възможност никога да не го нарушавате. Изключително важно е да се поддържате мотивирани и да си поставяте месечни цели, като по този начин ще постигате мини-победи, което ще ви окуражава да продължавате.

2. Платете първо заемите с най-голяма лихва

„Това е ясно!“ ще си кажат някои от вас. Правите ли го обаче? Ако имате кредитна карта или някакъв кредит с висока лихва, незабавно предприемете мерки да изплатите първо тях. Както се досещате, колкото по-висока е лихвата и колкото повече отлагате плащането на това задължение, толкова по-голямо ще става то и толкова по-трудно ще ви бъде да го изплатите. Което означава какво? Губите пари! Вземете мерки по този въпрос, за да може максимално бързо да стъпите на краката си!

3. Приготвяйте храната си сами

Едно от най-важните неща, е да започнете да пестите, а в зависимост от размера на задълженията, които имате, може да се наложи да се вземат крайни мерки. Това в никакъв случай не означава, че ще се лишавате от храна или пък ще трябва да ядете нездравословна такава, а че просто ще трябва да си я приготвяте сами. Когато вечер пазарувате в магазина, спокойно можете да вземете нещо, с което да си приготвите обяд за работа на следващия ден. Освен че ще ви спести пари, това има и втори, дори по-голям плюс – ще можете да се храните дори по-здравословно! Има толкова много информация в интернет как бързо и лесно да си приготвите здравословни ястия, че изобщо няма да ви е проблем да се справите с това!

Още от блога: Защо четящите хора са по-успешни?

4. Намерете си втора работа

Времената са трудни, а и понякога освен да пестиш, още по-добър вариант да намериш допълнителни средстава, е просто да си намериш втора работа. Всички имаме някакви допълнителни умения и знания, които бихме могли да вкараме в употреба, за да припечелим допълнително. Разбира се, не е нужно човек да има някакви специални допълнителни умения, за да си намери втора работа. Не е нужно и работата да ти харесва кой знае колко. Все пак е временно, а и целта оправдава средствата, нали?

5. Продайте нещата, които не ви трябват

Друг бърз и лесен начин да се припечели допълнително, е като се отървете от ненужните си вещи. Повечето хора имаме толкова много неща, които никога не ползваме, че е твърде възможно да изкараме никак не лоша сума, ако ги продадем по интернет. Това вече никак не е трудно при наличието на толкова много сайтове за продажби, в които има буквално всичко, а и повярвайте – хората наистина търсят всичко! Така че това е вариант, който никак не е за отписване!

6. Върнете се при родителите си

Ако все още не сте женени и нямате семейство, няма лошо, ако временно се върнете да живеете при родителите си. Тази опция е възможна само, ако живеете в един град, разбира се, но пък ако работата ви е такава, че няма значение от къде работите, то решението е доста удачно. Парите, които ще спестите от наем, ще са добре дошли към плана ви за преждевременно погасяване на задълженията.

Някои от съветите може и да ви се сторят глупави, но истината е, че ако ги приложите в действие ще видите доста добри резултати. Колкото повече от тях приложите едновременно, толкова по-бързо и лесно ще се отървете от така досадните задължения. И един последен съвет – НИКОГА не взимайте кредит, за да платите кредитите си!

Виж също: Кога да напусна работа, за да стартирам собствен бизнес?

Отърви се от излишните разходи, които всяка неработеща фирма генерира. Довери закриването на твоята ненужна фирма, като се обърнеш към топ юристи в областта.

Често се случва, когато някой микро или малък бизнес спре да работи, собственикът му да реши, че не е необходимо да се занимава със закриване на фирмата, защото „няма смисъл” или пък просто не му се дават пари за нещо, което вече така или иначе не работи и предпочита да я „замрази“.

В нашата практика сме били свидетели и на много фирми, които се регистрират с идеята да развиват бизнес, но така и никога не стартират начинанието, за което са създадени, а остават „замразени“. Ето защо е добре преди фактическото откриване на фирма, да имате детайлен бизнес план за нейното бъдещо развитие.

В тези случаи собствениците на тези фирми, къде от незнание, къде от безотговорност, пропускат един много важен момент – това, че не развиват бизнес съвсем не означава, че нямат отговорности към неработещата си фирма.

Нещо повече – дългосрочно една неработеща, но незакрита фирма, може да струва много по-скъпо от процедурата по закриване.

Сметни бързо и лесно цена за закриване на твоята фирма.

Защо да закрием фирма без дейност?

ДДС

Ако една фирма без дейност не бъде прекратнена, тя може да те вкара в неприятности и разходи. В особено голяма степен това важи за фирмите, които са регистрирани по ДДС, но не само. За тях има задължение за подаване на ежемесечни декларации от момента на регистрацията на фирмата по ЗДДС.

Всяка пропусната ДДС декларация може да доведе до санкция от НАП, а спирането на дейност НЕ прекратява задължението за подаване на декларации всеки месец.

Това, разбира се, струва пари, защото представлява счетоводна услуга, която се заплаща всеки месец на счетоводител.

Осигуровки

Имали сме случаи, в които клиент се обажда, за да ползва нашите услуги за закриване на фирма без да подозира, че всъщност е натрупал задължения под формата на неплатени осигуровки. На нашия въпрос дали знае за някакви задължения, неплатени осигуровки и т.н., клиентът категорично заявява, че няма такива. Последващата проверка в НАП при подаване на заявлението за прекратяване на дейност по чл. 77 от ДОПК, обаче, показва наличие на задължения към държавата под формата на невнесени осигуровки от страна на самоосигуряващото се лице собственик на фирмата.

Това се получава поради простата причина, че често, когато търговецът спре дейността си, той мисли, че не е необходимо изрично да уведомява някого за това. Нещата обаче не стоят по този начин и собствениците на фирми, които се самоосигуряват през тях

трябва да подадат т.н. ОКД-5 – декларация за самоосигуряващи се лица, в която се посочва датата, към която лицето прекратява/прекъсва дейност.

Това е особено неприятен момент, когато става дума за период от няколко години, в които фирмата реално не извършва дейност. Собственикът обаче не се е погрижил да разбере какво точно се прави, когато дейността спре и по този начин си „печели” допълнителни разходи по закриването – хем ще трябва да плати задълженията, хем ще плати услугата по заличаването на фирмата от Търговския регистър.

Прехвърляне на фирма – неподходящ способ

Често хората прибягват и до една хитрост, когато дойде моментът да спрат да работят с дадена фирма. Те предпочитат вместо да минат по по-дългата и скъпа процедура по закриването, просто да прехвърлят фирмата на друго лице. Ако дружеството е чисто откъм задължения и някой реално се нуждае от тази фирма, то в този похват няма нищо лошо.

В повечето случаи обаче, до този метод прибягват хора, които искат да се отърват от фирмата си, знаейки, че тя има задължения. Ако обаче задълженията са за осигуровки и заплати, прехвърлянето вече е невъзможно, защото прехвърлителят трябва да деклрарира, че фирмата не дължи заплати и осигуровки на служителите си, а за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност.

Освен всичко, този вариант е доста рисков, защото в зависимост от размера и естеството на задълженията, държавата може да потърси отговорност от прехвърлителя, тъй като именно при неговото управление са натрупани задълженията. В нашата практика сме имали случай, при който прехвърлителят бе търсен за натрупаните по време на неговото управление задължения под формата на данък добавена стойност.

Годишно приключване и декларации без дейност

Да допуснем, че все пак всичко е наред – фирмата няма задължения, всички трудови договори са надлежно прекратени, подадена е необходимата декларация за спиране осигуровките на собственика и всеки месец прилежно се подава нулева ДДС декларация. За съжаление това съвсем не е достатъчно и дори да сте свършили всички тези неща, имате още задължения по неработещата си фирма.

Без значение дали е регистрирана по ДДС, или не, всяка година фирмата трябва да подава декларация без дейност, а за първата година след прекатяване на дейността, се изготвя и подробен финансов отчет за изминалата година, който се подава към три институции – НАП, НСИ и ТР.

Нашата препоръка

Това, което ние бихме искали да посъветваме нашите клиенти и читатели, е да не търсят по-лесни или по-евтини начини да се отърват от своята фирма без дейност, защото това доста често може да доведе до нежелани резултати и всъщност да предизвика по-големи финансови загуби, отколкото, ако просто се обърнете към специалисти, които могат най-добре да помогнат в създалата се ситуация.

И не забравяйте – ако решите само временно да спрете дейност с намерение в бъдеще да продължите да работите с тази фирма, трябва да подадете споменатото вече ОКД-5, за да знае НАП, че не дължите осигуровки занапред. Тези, които са регистрирани по ДДС не трябва да забравят да пускат всеки месец нулева ДДС декларация до момента, в който решат дали ще продължат някога дейност.

И друго много важно нещо – задължително да се състави финансов отчет за последната година, в която фирмата е имала дейност, както и всяка година след това да се подават декларации, че фирмата вече няма дейност.

Ако смятате, че няма да ви се наложи повече да работите с фирмата, то не се колебайте и закрийте дружеството изцяло, защото много често чуваме: „Абе, имах там една фирма, ама беше много отдавна и нямам представа какво става с нея“.

Тези думи не вещаят нищо добро. Успех!

 

Преди време Стив Джобс зададе въпроса: „Ако днес беше последният ден от живота ти, щеше ли да искаш да правиш това, което правиш?“. Твърде вероятно е по-голямата част от хората да отговорят с „не“ на този въпрос.

Ако знаехме, че ще умрем утре, едва ли щяхме да си губим времето в интернет например, а вероятно щяхме да сме на самолета за Италия или пък да плуваме с делфините на Карибите. Разбира се, не можем просто да станем и да си тръгнем, напускайки семействата си и работата си, за да преследваме нещата, които ни се иска да правим. Идеята е, че ние имаме силата да управляваме съдбата си.

Можем да стигнем там, където искаме да бъдем, ако вложим необходимите усилия за това.

Избрано от блога: В какво вярват успешните хора?

1. Избери своя път

Голяма част от хората се лутат в живота си без да направят нито едно отговорно решение за себе си. Това, което се случва е, че правим нещата, които обществото и родителите ни очакват да правим и това се смята за правилния подход.

Завършваме образованието си и започваме някаква работа, за която изобщо не знаем дали искаме да работим до края на живота си. Женим се и правим деца, защото обществото казва, че така е редно. Жертваме хобитата си, интересите си и времето си, за да преследваме пари и успех. Каква обаче е вероятността много хора да искат да са на работа днес, ако знаят, че утре е последният ден от живота им? Доста малка.

От огромно значение е да начертаеш свой собствен път и да създадеш своя собствена визия за успеха. Не позволявай на обществото да ти налага как да живееш живота си и да ти казва, че не може да правиш неща, които харесваш да правиш. Какъвто и път да избереш, постарай се той да е такъв, че когато стигнеш края му един ден, да си доволен от избора си, както и от начина, по който си го извървял.

2. Представи си идеалния живот

След като осъзнаеш необходимостта от това да живееш своя живот, трябва да откриеш и какво точно очакваш от него. Може да предпочетеш да се концентрираш върху кариера или пък върху това да изградиш сплотено семейство. Защо не и двете? Но тъй като това е твоят живот и ничий друг, само ти определяш какво искаш.

Искаш ли свободата да се качиш на самолета в петък и да прекараш уйкенда на плажа? Или пък би предпочел да заведеш малкия си син и жена си на кино? Изборът отново е само твой.

Не се задоволявай с нищо, което се различава от разбиранията ти за идеален живот. И отново – не позволявай на никого да се опитва да влияе на визията ти. Това, което те прави щастлив, те прави щастлив и точка. Няма никакво значение какво мислят другите по този въпрос.

Интересно от блога: Защо четящите хора са по-успешни?

3. Осъзнай страховете си и се изправи срещу тях

Всеки човек има някакви страхове, които го преследват в живота. С порастването, страховете всъщност започват да стават все по-реалистични.

Много от страховете на възрасните са породени заради твърде малките им зони на комфорт. Единственият начин да се пребориш тях, е да откриеш точния проблем и да му се опълчиш с всички сили.

Ако се страхуваш да говориш пред хора и това ти пречи да работиш работата, която иначе би работил, тогава просто реши проблема, като потърсиш помощ. Може да посетиш психолог или пък да потърсиш някакви курсове, които биха ти помогнали да се научиш да говориш пред хора уверено и без притеснение. Ако пък не се чувсваш във форма, просто започни да спортуваш.

Ако започнеш да се изправяш срещу проблемите си точно по този начин, в един момент неминуемо ще започнеш да преодоляваш препядствията, които досега са те спирали, което със сигурност доста ще разшири зоната ти на комфорт.

4. Започни да действаш незабавно

Никога не си мисли, че си твърде млад или твърде стар да започнеш да преследваш мечтите си. Толкова много хора прахосват ценно време, когато са още в университета или веднага след него, мислейки си, че имат цялото време на света, за да започнат да работят за осъществяване на мечтите си. От друга страна пък, хора, които вече години наред работят на една и съща работа, в която очевидно няма място за развитие, си мислят, че вече е твърде късно да променят нещо.

И в двата случая обаче тези мисли са огромна загуба на ценно време, което би могло да бъде оползотворено в работа за превръщане на мечтите в реалност. Не отлагай за утре това, което може да бъде свършено днес. В крайна сметка ще дойде ден, след който просто няма да има утре, а ти ще го прекараш, чакайки по-подходящ ден. Той обаче така и няма да дойде.

Още от блога: Кога да напуснем работа?

 

Още от ранна детска възраст ни учат, че четенето е пътят към успеха. Не можем да отречем, че това е факт, но не трябва и да се твърди, че четенето само по себе си може да ти гарантира успех в живота. И въпреки всичко, не е тайна, че голяма част от успелите хора четат редовно. Няма значение дали става дума за специализирана или художествена литература, но каквато и да е, хората, които четат редовно имат предимства. Ето и някои от основните такива, които ние от правно- счетоводна кантора Profirms избрахме за Вас:

Избрано от блога: Кога да напуснеш работа?

1. Те се фокусират по-лесно

Успешните хора имат способността да се фокусират върху определена задача за доста дълги периоди от време. Всеки, който е чел „Атлас изправи рамене“ ще потвърди, че четенето никак не е бърз процес. Също не е и еднократен процес. Читателите си взимат почивки, разбира се, но най-пристрастените от тях просто не могат да оставят книгата на страна за повече от ден след като я започнат. Успешните хора гледат на целите, които си поставят по абсолютно същия начин.

2. Поставят си цели и ги изпълняват

Заедно с фокуса, четящите хора си поставят цели всеки път щом седнат с хубава книга. Дали ще е да прочетат определен брой страници за период от време, или нещо подобно, те винаги опитват да постигнат нещо, когато четат. От своя страна, успешните хора си поставят цели през целия си живот и продължават да работят за постигането им докрай.

3. Не пилеят времето си

Може да имат само 20 минути преди някакъв ангажимент, но вместо да си кажат, че 20 минути не са достатъчни за нищо, те ще предпочетат да прочетат нещо полезно. Успелите ценят високо времето си и го уползотворяват максимално добре, за да научат нещо ново и полезно. Читателите знаят, че 5 пропилени минути всеки ден през годината, се равняват на 24 загубени часа годишно, които могат да бъдат прекарани в четене.

4. Имат перспектива

Успешните хора гледат на нещата от различни гледни точки, защото четенето им е помогнало да изградят способност за това. Два от любимите романи на американския президент Бил Клинтън, са „Невидим“ на Ралф Елисън и „Зная защо птичката в клетката пее“ на Мая Анджелоу. Това, което той е успял да извлече от тези два романа, е несъмнено възможността да се справя безпроблемно с расовите различия като политик. Редовното четене ти дава умението да се поставяш в позицията на другите хора. Дори да е само за миг, то този миг ще остане твой опит доживот.

Интересно от блога: 3 изключително важни условия за продуктивност

5. Те отразяват върху себе си

В добавка към способността им да гледат нещата от различен ъгъл, тези, които четат редовно, умеят и да отразяват прочетеното върху себе си. Докато перспективата ти позволява да погледнеш и от другата страна на оградата, умението да отразяваш ти позволява да разбереш как можеш да бъдеш продуктивен благодарение на новите неща, които научаваш, четейки. За успешните хора четенето не е просто акт на взиране в разни думи написани на хартия или в интернет. Те разбират огромния ефект, който четенето може да има и как то може да промени живота им.

6. Те пишат и говорят отлично

Едва ли е изненада, че най-големите оратори в историята на човечеството, са били страстни читатели. Демостен, Линкълн, Нелсън Мандела – хора, които са бетонирали имената си в историята като велики лектори и оратори, също са развивали своите умения, четейки великите преди тях.

7. Имат силна памет

Хората, които четат много, разбират колко мощен може да бъде мозъкът всъщност. Той може да съхранява почти безгранично количество информация. Колкото повече четеш и учиш, толкова по-лесно става за мозъка ти да помни. Успешните хора не вярват в тезата на Хоумър Симпсън, че всяко ново нещо, което научаваш, избутва нещо старо от паметта ти. Те просто продължават да учат и товарят паметта си с огромни количества знания и информация.

8. Винаги са свежи

Големите читатели гледат на мозъка като на мускул, който трябва да се тренира. Също като да ходиш на фитнес, за да тренираш тялото си и да го поддържаш в отлична форма, така и мозъкът се нуждае от своите упражнения, за да е във форма. Успешните хора обичайно си създават предизвикателства за преодоляване, които от своя страна поддържат мозъците им свежи и готови да се справят с всевъзможни проблеми.

9. Те са образовани и информирани

Успелите хора се изкачват до върха, защото прекарват живота си в учене. Когато започват една книга, те не просто искат да я довършат за определено време, а се стремят да извлекат нещо полезно от нея. И тук не става дума за учене в училище или университет, за да получиш някаква оценка. Целта е да извлечеш ползите, а именно да научиш нещо, което ще ти помогне в живота.

10. Те четат за удоволствие

И накрая, но не на последно място по важност, успешните четат за удоволствие. За тях едно от най-големите удоволствия, които могат да си доставят, е да почетат хубава книга в приятна атмосфера, вместо например да гледат телевизия или да отидат на бар. Това е техният начин да разпуснат. А какъв по-хубав начин да научиш нещо ново и полезно, докато правиш нещо приятно за теб?

Още от блога: Как да преодолеем съмненията и да изградим печеливш бизнес?

 

Profirms – правни и счетоводни услуги за Вашия бизнес

Да решиш дали да напуснеш работата си, може да се окаже доста трудно решение за взимане. Твърде е възможно да си доста лоялен към шефа си, да имаш прилична заплата или пък да има нещо друго, което да не ти позволява да напуснеш комфортната си служба, въпреки че всичко останало те тегли именно към това решение. От друга страна, може да си убеден, че мислите ти за напускане са само временни колебания, които ще имаш така или иначе при всяка друга работа.

Със сигурност обаче има и някои категорични признаци, че е крайно време да напуснеш. Ако виждаш един или два от тези признаци в твоята работа, това вероятно е знак, че трябва да потърсиш щастието си другаде.

Препоръчано от блога: Как да изградим печеливш бизнес?

Вече не се развиваш

Кариерата ти трябва да се развива напред в поне една посока. За някои това означава да се катерят по стълбичката на фирмената йерархия. За други означава да се учат на нови неща, да придобиват нови умения и квалификации. Без значение от кой тип си, трябва да има развитие в твоята кариера. Ако няма, това е знак, че тя е в застой. Задай си следния критичен въпрос: ако останеш на тази работа още година, как ще се развиеш? Ако нямаш отговор на въпроса или отговорът не ти харесва, несъмнено е време да напуснеш.

Фирмата не се развива добре

Всички компании имат своите възходи и падения. Ако това се случва и с фирмата, в която работиш, не се притеснявай – нормално е. Въпреки това, ако изгледите са кризата да се задълбочава, няма да е зле да обмислиш вариант да напуснеш навреме. Намалява ли печалбата на фирмата всяка година? Има ли повече съкращения отколкото назначения? В замираща сфера ли развива бизнес компанията? Ако някое от тези събития е налице, вероятността фирмата да не просъществува още дълго, е голяма. Започни да се оглеждаш за нова възможност, докато все още имаш време.

Не уважаваш шефа си

Добри професии могат лесно да бъдат провалени от лоши лидери. Ако човекът, който ръководи бизнеса не може да спечели уважението ти, то е напълно възможно да не ходиш на работа с удоволствие. Шефът ти трябва да е човек, който може да те вдъхнови, да те мотивира, както и да те научи на нови неща в кариерата. Ако обаче не те подкрепя или пък е некомпетентен, или е комбинация от двете, не си причинявай това повече. Добрите шефове са рядкост, но си заслужава да се опиташ да откриеш такъв или пък да откриеш собствена фирма и да започнеш собствен бизнес и сам да си бъдеш шеф.

Интересно от блога: 7 ключови въпроса за младите предприемачи

Недооценен си

Когато говорим, че си недооценен, нямаме предвид само от финансова гледна точка, макар и заплатата да е сред основните фактори. Тук става дума повече за това дали постиженията ти в работата се оценяват и дали шефът ти забелязва колко полезен си всъщност за фирмата. Редно е да бъдеш забелязван и когато вършиш допълнителна работа това да бъде подобаващо възнаграждавано. Ако това не се случва, няма съмнение, че твоето място не е на сегашната ти работа.

Работата вече не ти харесва

Няма работа на света, на която всеки ден без изключение да ходиш с огромно желание и въодушевление. Все ще се случи да имаш ден, в който си пренапрегнат или поради някаква друга причина няма да ти се ходи на работа. Любовта към работата не е само въодушевление и щастие. Тя е също да гориш на работното място и да си мотивиран да продължаваш. Например, ако някога си стресиран и изнервен заради някакъв проблем, но все пак си мотивиран да го решиш по най-добрия възможен начин, то може да се каже, че все още обичаш работата си. Ако не си особено заинтересован и гледаш времето да мине колкото се може по-бързо, е повече от ясно какво трябва да направиш.

Не се вписваш

Атмосферата в една фирма е от огромно значение за начина, по който се чувстват нейните служители. Когато си пасваш с останалите от екипа и с тяхното поведение, ще е много по-лесно да си вършиш работата с удоволствие и без напрежение. Ако разбиранията ти за поведение и отношения с колегите ти се разминават с тези на останалите, вероятността да успееш да направиш добра кариера в тази компания не е много голяма. Освен ако нямаш възможност да промениш останалите или пък ти да се адаптираш към тях, то е най-добре да се ориентираш към нещо, което ти пасва повече.

Искаш нещо различно

Това е може би най-ясният знак, че е време да смениш средата, но също така може да бъде и най-пренебрегваният. Помисли добре какво точно искаш да правиш в този момент. Искаш ли да си седиш на бюрото си и да продължаваш да вършиш това, което правиш в момента? Или искаш ново предизвикателство в друга фирма, или пък да опиташ да бъдеш шеф сам на себе си като регистрираш собствена фирма и започнеш свой бизнес? Ако в живота има нещо, което често ти се иска да направиш и не можеш да спреш да мислиш за него, то несъмнено е редно да му дадеш шанс, защото иначе няма да живееш спокойно. Поеми риск и направи това, което е важно за теб.

Ясно е, че само един фактор не може да бъде достатъчен, за да те накара да напуснеш работа. Няма значение колко харесваш една работа, защото винаги ще се намери нещо, което да не ти допада. Използвай този списък, за да прецениш дали не е време да смениш работата, но не забравяй, че в основата на всичко е твоето вътрешно усещане за нещата.

Още от блога: Мисленето, което ще промени бизнеса си

 

Чудите се какво прави снимка на охлюв в публикация за бизнес? Просто е – когато стане дума за охлюв, всички автоматично го свързваме с бавното му придвижване. Ако го гледаш известно време, дори може да си помислиш, че изобщо не се движи. Толкова е бавен.

Това, което в бизнеса може да бъде причина за бавно придвижване, за кретане и дори за застой и провал, е съмнението. То е факторът, който може да те отъждестви с охлюва в това отношение. Да станеш толкова бавен, че да изглежда все едно не се движиш.

Няма да е грешно, ако се предположи, че успешните и уверени хора се смятат от всички за непоколебими, че нямат никакви съмнения, в това което правят, че никога не съжаляват за решенията си и винаги знаят какво точно да правят.

Това обаче е далеч от истината.

Препоръчано от блога: Кога да напуснеш работа и да започнеш собствен бизнес

Всъщност, всички, дори най-можещите и успели лидери, се колебаят в собствените си действия и решения. Нещо повече – по време на изкачването си по стълбичката на успеха, те непрекъснато се съмняват в правилността на взетите от тях решения.

Съмнението е съвсем нормална и човешка реакция на предизвикателствата, които животът ни предоставя. Въпреки всичко обаче, не бива да го оставяш да надделява и да те спре да реализираш целите си.

В този материал ще се запознаеш с 12 полезни трика, с които да успееш да трансформираш съмнението в енергия. Ако успееш да го направиш, нищо чудно скоро да бъдеш като предприемачите, на които се възхищаваш.

1. Знай, че не си само ти

На първо място е важно да си дадеш сметка, че всички имат колебания. Безумно е да се смята, че ти си единственият, който има съмнения в това, което прави. Въпросът е да продължиш да го правиш въпреки всичко, а това именно е начинът, по който ще съумееш да постигнеш поставените цели.

2. Престани да се тревожиш какво мислят другите

Когато отделяш голяма част от времето и енергията си, за да се опитваш да контролираш представата на другите за теб, то несъмнено това е загубено време. Винаги ще има някой, който изглежда, че се справя по-добре, стига по-далеч и има повече. Не се сравнявай с другите, а се съсредоточи върху това, което сам правиш.

3. Поставяй си краткосрочни цели

Освен че трябва да бъдеш амбициозен и да си поставяш големи дългросрочни цели, не забравяй да си поставяш и краткосрочни такива. Лесно е за съмненията да нахлуят, когато дългосрочно поставените цели не се реализират бързо. Постигайки по-често краткосрочните си цели, това помага на самочувствието и увереността ти.

4. Припомняй си успехите

Когато те връхлетят съмненията, а това неизбежно ще стане, не позволявай това да те смаже. Напомни си за последните успехи, които си постигнал и си дай сметка, че всеки един от тях е стъпка към постигането на заветната цел. Окуражавай се и вярвай в себе си.

5. Обгради се с правилните хора

Колкото и добър да си в това, което правиш, никой не може да се справи по-добре сам, отколкото с подкрепата и на други хора. Дръж по-близо до себе си хората, които ти помагат и те подкрепят и търси техните мнения и съвети, когато е необходимо. Стой настрана от хора, изпълнени с негативизъм, защото е доказано, че те пречат.

Интересно от блога: Та, искаш да си предприемач?

6. Бъди избирателен

Има психологически проучвания, които сочат, че е добре да се обръща повече внимание на положителните моменти, отколкото да се съсредоточаваш върху негативното. Отделяй време всеки ден да си напомняш за хубавите неща, които си постигнал до момента. Няма значение колко са малки. Важното е да се научиш да гледаш на света като цяло по позитивен начин.

Винаги се опитвай да извлечеш позитивното дори от ситуации, в които изглежда, че няма нищо позитивно. Гледай на негативното развитие на нещата като на полезен опит, който ще те направи по-добър и ще ти помогне занапред да се справяш по-добре с подобни ситуации.

7. Не забравяй за останалите

Понякога може да се случи така, че да правиш всичко точно както трябва и да не бъркаш никъде, но въпреки това нещата да не се получават както трябва. В никакъв случай не позволявай на това да те сломи, а просто помисли, че по света има хиляди такива хора като теб, които са в същата ситуация.

В това няма нищо ненормално и уникално. Това просто е част от пътя, който трябва да извървиш до успеха, а по него крачат и много други, които се сблъскват със същите неволи, но не се предават. Не го прави и ти.

8. Не идеализирай

Доста хора развиват идеалистична картина за себе си. За това как трябва да изглежда перфектният живот и как да го живеят. Когато обаче не успяват да постигнат реално това ниво от представите си за идеалния живот, идва разочарованието.

Въпреки че даваш всичко от себе си, грешките се случват и водят до разочарование. То винаги е по-силно, ако предварително си изградил идеална представа за това как трябва да се развива животът ти и колко перфектно изглежда той в главата ти.

9. Бъди снизходителен към себе си

Сигурен начин да губиш време, е да се упрекваш. Дай си разрешение да продължиш напред, когато си сбъркал. Както вече споменахме, понякога може да правиш всичко перфектно и въпреки това нещата да не се получават както искаш.

Може също да се окаже, че си взел грешно решение, което е довело до провал, но това също не трябва да бъде причина да се упрекваш и да размишляваш дълго как е трябвало да предвидш ситуацията и да вземеш правилното решение. Приеми нещата такива, каквито са, прости на себе си и продължавай.

10. Бъди решителен, но не и твърдоглав

Когато дойде време да вземеш някакво решение, не позволявай на колебанията да проточат момента твърде дълго. В повечето случаи е твърде възможно още първоначалното ти усещане за нещата да е правилното решение, така че действай решително.

Това, което трябва да запомниш в тези моменти, е ако случайно все пак решението се окаже грешно, просто да признаеш и бързо да го промениш, докато все още е възможно. Това в никакъв случай не е признак на слабост, а напротив – на гъвкавост и интелект.

11. Разсейвай се, когато е необходимо

Понякога е доста лесно да влезеш в омагьосания кръг на негативните мисли и да бъде доста трудно да излезеш от него. Това може да се случи, когато у човек се натрупва твърде много стрес. Можеш да разбиеш кръга по няколко начина, като например да излезеш за разходка, да останеш за малко сам със себе си или пък да потренираш. Разбира се, трябва да експериментираш, за да намериш най-работещото решение за теб.

12. Изправяй се срещу страховете си

Не позволявай на страха да вземе връх и да засили съмненията в собствените ти способности. От време на време премисляй възможно най-лошото развитие на ситуацията, пресметни риска и просто се изправи срещу нещата, които ти се струват най-страшни. Това е начинът да разбереш, че всъщност нищо не е толкова страшно, колкото изглежда.

Хората, които се страхуват от провал, рядко се развиват както в личен, така и в професионален план. Колкото повече даваш от себе си, толкова по-лесно ще осъзнаеш на какво всъщност си способен. Не е изключено дори да успееш да превърнеш вътрешните си съмнения и страхове в катапулт, който да те изстреля напред.

Още от блога: 3 съвета за стартиращия бизнес