Промяна в капитала

Увеличаване и намаляване на капитала на ЕООД и ООД