Профирмс / Услуги / Регистрация на НПО

Как се регистрира ЮЛНЦ – сдружение или фондация с нас?

  • 1. Избирате вид НПО - сдружение или фондация

    След като сте наясно какъв тип юридическо лице с нестопанска цел Ви е необходимо, се свързвате с нас. Ако не можете да прецените, свържете се с нас или погледнете въпросите по-долу.

  • 2. Изготвяме необходимите документи

    Изготвяме документите за избрания тип НПО, а от Вас се иска да ги подпишете, за да можем да ги подадем за регистрация. В зависимост от Вашия избор, може да се наложи посещение на банка и нотариус.

  • 3. Регистрираме НПО-то

    След като приключим с горните две стъпки подаваме документите за регистрация и до няколко дни НПО-то е готово.

Правният ни абонамент дава 50% отстъпка от хонорара за тази услуга

Хонорар: 199 лева
Държавна такса: 25 лева

Често задавани въпроси

Какво представля НПО-то?

Неправителствените организации или по-точно казано юридическите лица с нестопанска цел, са сдружения и фондации. Това са юридически лица, които се учредяват за извършване на нестопанска дейност, както става ясно и от названието им.

Каква е разликата между сдружение и фондация?

Сдруженията винаги имат членове – това са неговите учредители, които трябва да бъдат поне трима. За сдружения в обществена полза учредителите трябва да бъдат най-малко седем физически или три юридически лица.

Фондациите се учредяват с акт за дарение приживе или по случай на смърт. Лицето или лицата, които я учредяват не са нейни членове, тъй като тя няма членски състав, за разлика от сдружението.

Какви органи имат?

И двата вида юридически лица с нестопанска цел имат органи. Това са общо събрание и управителен съвет. При сдруженията общото събрание се състои от всички членове, освен ако в устава не е предвидено друго. Общото събрание при фондациите се определя от учредителя. И при двете обаче управителният орган може да бъде едноличен – управител.

Каква е разликата между обществена и частна полза?

ЮЛНЦ в обществена полза са тези, чиято цел ще бъде облагодетелстване на широк и неопределен кръг от хора. Даренията към сдружения и фондации в обществена полза предвиждат данъчни облекчения, затова е по-вероятно такава организация да получи външно финансиране.

НПО в частна полза се създава, когато група от хора се сдружават за постигане на някаква своя нестопанска цел.

Кое е подходящото за мен?

Зависи от целта, за която ще се създава съответното ЮЛНЦ. В общия случай, ако ще се извършва благотворителна дейност, по-подходящия вариант би бил фондацията. За всякакви други сдружавания, които не преследват стопанска цел, сдружението изглежда по-удачният вариант.