• Регистрация на търговска марка

    Защити бизнеса си правно

    ВИЖ КАК СТАВА
Профирмс / Услуги / Регистрация на търговска марка

Защо е добре да регистрирам търговска марка?

Отговорът на този въпрос е лесен – защото, ако не го направя, рискувам да изгубя бизнеса си.

Как може да стане това?

Да речем, че имам фирма, която работи под определен бранд. Взимаме за пример Profirms. Ние сме правно-счетоводна компания, която работи под бранда Profirms, но също така и фирмата ни се казва Профирмс.

Това обаче не би ни свършило никаква работа, ако не сме защитили бранда си с търговска марка, защото, колкото и дълго да работим с него, ако не го регистрираме и утре се появи някой, който го направи, целият ни бизнес може много лесно да се срути.

Собственикът на марката може да ни принуди да спрем да ползваме бранда си, защото го притежава.

Правният ни абонамент дава 20% отстъпка от хонорара за тази услуга

Регистрация на марка с Profirms

Предлагаме регистрация на марка както на територията на България, така и за целия Европейски съюз. Ще Ви помогнем да разберете дали има смисъл да регистрирате марка в ЕС, или само в България би било достатъчно за Вашия бизнес.

Нашият съвет е марката да се регистрира дори преди да регистрирате фирмата, т.е. преди бизнесът изобщо да е започнал. Разбира се, не всеки стартиращ бизнес би могъл да си го позволи, но от гледна точка на сигурността, това е правилното действие.

Марка на Общността (Европейски съюз)

Както става ясно от названието, това е марка, която важи за целия Европейски съюз. Регистрацията на такава марка дава защита на бранда Ви във всяка една държава от ЕС.

Ако регистрирате марка на Общността, никой няма да може да регистрира марката дори само на територията на собствената си държава. Например, ако сте регистрирали марката си за ЕС, то никой няма да може да регистрира същата марка, дори да иска тя да действа само на територията на страната му.

Регистрация на марка в България

Ако не Ви интересува кой би ползвал марката Ви извън територията на България, то вариантът за Вас е регистрация на марка само за България. Това е удачен вариант, ако смятате, че бизнесът Ви няма как да излезе навън. В информационната ера обаче, гаранция за това едва ли може да се даде.

Защити бизнеса си правно с регистрация на търговска марка