• Смяна на управител на ЕООД и ООД

  Бързо и сигурно на добра цена

  ВИЖ КАК
Профирмс / Услуги / Смяна на управител

Как става смяната на управител с нас?

 • 1. Онлайн или на място

  Можете да получите услугата както онлайн, така и на място в нашия офис. Няма никакво значение от кой град сте. Заявете услугата както е най-удобно за Вас – по телефон или имейл. Трябват ни данни за новия управител и фирмата.

 • 2. Нотариус

  Някои от документите трябва да бъдат заверени нотариално. Новият управител и собственикът трябва да посетят нотариус с документите, които Ви предоставяме.

 • 3. Вписваме промяната

  Връщате ни всички документи по удобен за Вас начин – на място, по имейл или по куриер. В рамките на 5-6 работни дни промяната ще е вписана.

Имате въпрос за услугата?

Нашият екип с удоволствие ще съдейства

Повече за управителя

Управителят представлява фирмата, организира и ръководи дейността й съобразно закона и решенията на общото събрание.

Управителят има две основни функции – едната е свързана с „вътрешните“ дейности – организира и ръководи дейността на дружеството, и втора, свързана с „външните“ дейности и реализираща се чрез представителство на дружеството пред трети лица.

Управителят трябва да е физическо лице, макар че няма изрична разпоредба по въпроса. Не е задължително той да е съдружник.

Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в СД или КД, както и в ООД, да заема длъжност в ръководни органи на други фирми, както и няма право да регистрира нова фирма от името на дружеството.

Управителят може да е посочен в учредителния договор. Иначе той се избира от ОС с обикновено мнозинство (освен ако в учредителния договор не е предвидено друго).

Смяната на управителя също е свързана с решение на Общото събрание на фирмата. Изисква се вписване в търговския регистър.

Между управителя като орган и ТД не възниква правоотношение, а между управителя като физическо лице и ТД се сключва договор за управление в писмена форма за действителност.

ОС избира лице, което да сключи договора от името на ТД. Договорът за управление е смесен договор – между договор за поръчка и договор за изработка. Не е задължително договорът да се представи в ТР.

Какво включва услугата на Profirms?

Услугата може да бъде назначаване на нов управител, заличаване на стар или и двете едновременно. Цената за смяна на управител е крайна и включва държавната такса, която ние ще заплатим вместо Вас.

Вписването става в рамките на 5-6 дни, а ние ще изготвим нужната документация в деня, в който сте ни потърсили.

Доверете се на професионалисти

Profirms е изграден от юристи с опит в областта на фирменото право. Доверявайки се на нашия екип, Вие си гарантирате успешно и безпроблемно свършена работа.

Profirms гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Цена за смяна на управител