• Регистрация на търговско представителство

    Търговско представителство на чуждестранно лице

    ВИЖ ПОВЕЧЕ
Профирмс / Услуги / Търговско представителство

Какво представлява търговското представителство?

Търговско представителство в България може да открие всяко лице от чужда държава, което има право да осъществява стопанска дейност по националното си законодателство.

Търговското представителство на чуждестранното лице не е отделен правен субект и не може да осъществява стопанска дейност на територията на България. Неговите функции са само представителни и са за нуждите на чуждестранното лице.

Какви функции изпълнява търговското представителство?

Както вече споменахме, търговските представителства нямат право да осъществяват стопанска дейност. Техните функции са изключително представителни и обикновено се регистрират с цел реклама и промотиране дейността на чуждестранното лице.

За целта представителството има право да сключва сделки, като същите се третират като сделки между местни лица. Също така,  представителството може да има нает персонал, като в този случай законът му дава качествтото работодател.

Регистрация на търговско представителство

Търговските представителства на чуждестранни лица в България, се регистрират в Българската търговско-промишлена палата. След регистрацията си там, подлежат на вписване и в Регистър БУЛСТАТ.

Таксата, която събира палатата за първоначална регистрация на търговско представителство е левовата равностойност на 120 евро. Срокът за регистрация е 24 часа, като има и експресна поръчка за 12 часа и за 1 час, съответно за 291 лева и 320 лева.

Разрешение за пребиваване в България

Търговските представители на чуждестранното лице в България могат да получат т.н. виза D за продължително пребиваване, което им позволява многократно влизане на територията на страната за периода на визата. Тя, от своя страна, е възможност за получаване на разрешение за пребиваване в България във връзка с дейността на търговското представителство.

Имате въпроси за търговско представителство?