Регистрация на клон

Откриване на клон на ЕООД и ООД