Както знаем, във връзка с пандемията от коронавирус, правителството наложи забрана за безцелни пътувания между областните центрове в страната. В тази връзка, за всички, на които им се налага да пътуват по уважителни причини и по работа, беше изготвена декларация, която да бъде представяна на органите на реда при изградените за целта КПП на изходите на всички областни градове в България.

С първоначално изготвената декларация, бяха направени редица опити за злоупотреби, пореди което вътрешното ни министерство реши да измени бланката. Ето и официалният текст от сайта на МВР, който публикуваме тук, а самата бланка можете да свалите в края на материала:

„След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост“.

Свали декларацията тук – Декларация КПП.

Източник: mvr.bg.