Подайте бързо и сигурно ДДС декларация онлайн

От началото на 2018 г. фирмите, които са регистрирани по ДДС, вече трябва да подават ежемесечните си ДДС декларации само по Интернет. Това означава, че всички, които досега са подавали декларациите си на хартия, занапред ще трябва да го правят по електронен път.

Profirms предлага тази услуга за цялата страна на изключително достъпната цена от 30 лева.

Единственото, което се изисква, е управителят на фирмата да подаде в съответния офис на НАП по регистрация на фирмата, документ, който ние ще изготвим. Това е всичко.

Срок за подаване на ДДС декларация

Срокът за подаване на декларацията е 14-то число на месеца за предходния месец. Това означава, че, примерно, декларацията за месец януари 2018 г. трябва да се подаде до 14-ти февруари.

Ако имате интерес също и към изготвяне на самата декларация или друг тип счетоводни услуги, можете да се свържете с нас за повече информация и оферта.