Лиценз за алкохол и цигари?

Често хората неправилно използват названието „Лиценз за алкохол и цигари“, но всъщност правилното е „Разрешение за търговия на дребно с тютюневи изделия“, защото за търговия на дребно с алкохол не е необходимо отделно разрешение или лиценз.

Ако желаете нашият екип от специалисти да извърши тази услуга за Вас, предлагаме пакетна цена за регистрация на фирма и снабдяване с разрешението, която можете да видите тук.

Обикновено за тази услуга към Profirms се обръщат клиенти, които искат да започнат малък бизнес, като отворят магазинче за алкохол и цигари, в което да продават също и захарни изделия, газирани напитки и изобщо всякакви пакетирани изделия, които законът позволява в случая.

По тази причина ще разгледаме цялата процедура, през която се минава,  не само за продажба на цигари, но също и на захарни изделия, всякакви пакетирани храни, алкохолни и безалкохолни напитки.

Как да си отворя магазин за алкохол, цигари и захарни изделия?

Да започнем с най-важното – кой може да отвори такъв магазин? Накратко – за да си отворите магазин за алкохол и цигари трябва да сте търговец, т.е. да имате фирма и управителят на фирмата да не е осъждан. Ако нямате фирма и желаете сами да си откриете такава, разгледайте нашата процедура по регистрация на ЕООД, а ако имате съдружник – процедурата по регистрация на ООД.

В случай, че желаете нашите специалисти да се заемат с регистрацията на Вашата фирма, както и с набавянето на необходимото Разрешение, ще можем да Ви направим пакетна цена за двете услуги.

Важно е да се отбележи, че вече няма изискване фирмата да бъде регистрирана по ЗДДС.

Би могло да се каже, че за човек, който не се занимава с това, процедурата е сравнително тромава и сложна. За да може изобщо тя да започне, трябва вече да имате наето помещение, което да е годно да приеме магазина, който желаете да отворите.

Процедурата стартира с подаване на документи в БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните. Там се подава заявление, в което се посочват всички типове хранителни продукти и напитки, които желаете да продавате в новия си магазин. Съветваме да посочите и такива, които не смятате първоначално да продавате, защото никога не се знае какво може да се случи в бъдеще. Често се случва клиентът първоначално да има намерение да продава някакви продукти, а в хода на процедурата да реши, че иска да добави и други. В този смисъл, посочете повече възможности в заявлението.

След подаване на заявлението в БАБХ, следва да сключите договор с фирма за дезинсекция, дезинфекция и дератизация, известни още като ДДД фирми. По-простичко казано, това е фирма, която ще ви брани от вредители – насекоми и гризачи. Абсолютно задължително условие е сключването на договор с такава фирма. Обикновено същите фирми предлагат и изготвяне на т.н. система за самоконтрол, която също е задължително изискване.

След като сте изпълнили условията от предходния абзац, е време да бъдете посетени на място от екип на БАБХ, които лично да инспектират обекта и да проверят дали сте изпълнили условията. Ако всичко е наред, то в рамките на 2-4 седмици следва да получите Удостоверение от Агенция по храните, след което можем да преминем на следващия етап.

Това е и може би най-важният етап, защото той се осъществява пред органа, който следва да издаде разрешението за търговия с цигари, а именно Агенция Митници.

За да се подаде заявление за разрешение за търговия с тютюневи изделия, следва да се представи доста сериозен набор от документи. След последната актуализация на Закона за акцизите и данъчните складове и ППЗАДС, документите, които следва да се предоставят са:

 1. Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация;
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „б“ от закона;
 3. Точен адрес и вид на обекта;
 4. Документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
 5. Копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
 6. Свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
 7. Копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

Към тези документи, от Агенция Митници обикновено искат и Удостоверението от БАБХ или Заявление за работно време на обекта, ако обектът не е работещ.

Заявлението за работно време на стационарен обект се подава в съответната община по адрес на обекта, като документите, които ще ви поискат там са:

 1. Посочен от търговеца ЕИК;
 2. Удостоверението от БАБХ;
 3. Свидетелство за регистрация на фискално устройство и паспорт на същото;
 4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация/нотариален акт на обекта.

Важно! След като закупите и регистрирате касов апарат имате 7 дневен срок за подаване на заявлението за работно време в общината!

След като се снабдите с всички посочени документи, е време те да бъдат подадени в съответната Митница. В двуседмичен срок след подаване на заявлението, трябва да получите и самото Разрешение. След като заявлението ви бъде прието ще последва посещение на място от органите на Митницата, които следва да издадат протокол, ако всичко е наред. След изтичане на срока можете да получите разрешението и да стартирате вашето начинание. Успех!

При наличие на интерес от ваша страна да получите услугата от екипа на Profirms, не се колебайте да се свържете с нас по удобен за вас начин или разгледайте нашите цени.

Profirms.bg предлага услугата заличаване на ЕТ. Ако искате бързо и безпроблемно да заличите Вашата фирма, обърнете се към нашите експерти за консултация още днес!

Заличаването на фирмата на едноличен търговец, по подобие на закриването на дружество, не е еднократен акт, а процес, състоящ се от няколко етапа. Единственият начин едно физичеко лице да се отърве от качеството търговец, е именно да бъде заличена фирмата на ЕТ. Тъй като ЕТ е непредпочитана форма за осъществяване на бизнес начинания, много хора прбягват до заличаването на фирмите си като еднолични търговци и предприемат регистрация на ЕООД или ООД в зависимост от съотвените нужди.

прочети повече

Процедура и необходими документи

Profirms предлага тази услуга на своите клиенти.

В този материал ще Ви разясним как сами да смените управителя на собствената си фирма ЕООД и ООД. Преди да започнем с разглеждане на самата процедура, е добре да се запознаете по-подробно с длъжността управител като разгледате нашата услуга по смяна на управител. Тези от Вас, които са наясно с тази длъжност, могат да преминат направо на процедурата.

прочети повече

Прехвърляне на дружествени дялове – необходими документи и процедура

Възползвайте се сега от услугата на Profirms по прехвърляне на дружествени дялове на цена от 179 лева с включена държавна такса. Нашите специалисти ще изготвят и подадат в Агенция по вписванията абсолютно всичко необходимо за сделката. Виж повече тук.

В този материал ще се постараем възможно най-подробно и изчерпателно да обясним процедурата и да посочим необходимите документи за прехвърляне на дружествени дялове. Ще Ви запознаем както с процедурата при обикновеното ООД, така и с тази при ЕООД, като освен това ще разгледаме различни варианти, при които напускащият съдружник е управител, както и вариантът, при който не е управител. 

Ако не сте запознати със същината на дружествения дял, Ви съветваме преди това да разгледате нашата услуга по прехвърляне на дружествени дялове, за да разберете какво представляват те и за какво служат. Тези от Вас, които внимателно прочетат материала, вероятно ще могат сами да осъществят сделката и сами да направят промените в дружествения договор учредителния акт на своята фирма, както и останалите промени, които биха могли да възникват при продажба на дружествени дялове. Не се колебайте при нужда да задавате въпроси в полето за коментари под статията или просто да оставите Вашия коментар в случай, че материалът е бил полезен за Вас.

Процедура по прехвърляне на дялове в ООД

Вариант, при който напускащият и постъпващият съдружник не са управители

Прехвърлянето на дружествени дялове е уредно в чл. 129 от Търговския закон. Да разгледаме най-обикновения възможен вариант, при който в едно ООД с двама съдружници, единият напуска, а на негово място постъпва нов съдружник. В този случай се изисква в дружеството да постъпи молба за приемане на съдружник от страна на новия такъв, както и молба за освобождаване от страна на настоящия. Това се обуславя от изискването на чл. 129, ал. 1 от ТЗ, в който се казва, че прехвърлянето на дялове между съдружници става свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Това означава, че когато дял се прехвърля на външен за дружеството човек, то той подава молба за приемането му в същото.

Важно! Във връзка с промените в ТЗ от 22.12.2017 г., касаещи прехвърлянето на предприятия и дружествени дялове на трети лица, Ви уведомяваме, че при прехвърляне следва да се представи Декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон от управителя на дружеството и от праводателя по договора, че дружеството няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

След като имаме съставени двете молби, адресирани до дружеството, следва да се свика общо събрание, което да ги разгледа и да вземе решение за приемане на новия и освобождаване на стария съдружник. Решенията на общото събрание се описват в протокол, в който се посочват само две точки – разглеждане молбата за приемане на кандидат-съдружника и съответно тази за напускане на стария съдружник. Обърнете внимание, че тези решения се взимат от общото събрание в състав от настоящите съдружници. От 30.12.2016 г. този протокол следва да бъде нотариално заверен както по отношение на подписите на съдружниците, така и по отношение на съдържанието на документа.

Ако още при самата регистрация на фирмата или на по-късен етап сте отбелязали в дружествения договор, че общото събрание взима такива решения само в писмена форма, то нотариална заверка за протокола не е необходима.

Отбелязваме отново, че молби за приемане и освобождаване се изискват само когато в дружеството влиза външен човек. Настоящите съдружници могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове, както намерят за добре, без да се изисква разрешение от страна на общото събрание.

След като общото събрание е взело решение за приемане на новия и освобождаване на стария съдружник, следва да се сключи самият договор за продажба на дружествени дялове между двамата. Както вероятно знаете, договорът за прехвърляне на дялове се заверява нотариално. Това гласи чл. 129, ал. 2 от ТЗ – „Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.“ Отново във връзка с гореспоменатата промяна, вече се заверява нотариално и съдържанието на самия договор, като досега се изискваше само заверка на подписите. Така текстът в закона вече гласи: „Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.“

След като вече имаме и съставен договор и на теория дяловете са прехвърлени, трябва да се свика отново общо събрание на дружеството, но този път вече в състав от новите съдружници. На него те трябва да разгледат една единствена точка и тя е свързана с приемането на нов дружествен договор, който е съставен от новите съдружници.

Ако имате колабания на кой документ каква дата следва да се сложи, то знайте, че няма проблем всички да са с една дата. Обикновено се посочва датата, на която се сключва договорът за продажба на дяловете, защото при нотариуса тя следва да е днешната, а документите се изготвят обичайно в същия ден.

Това е всичко необходимо, за да се осъществи успешно прехвърляне на дружествени дялове между напускащ и новопостъпващ съдружник. Разбира се, промяната трябва да бъде вписана в Търговския регистър, за да породи ефект. Това става със заявление по образец А4, което се подава от управителя на дружеството. Не забравяйте, че управителят подава също и декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР.

Вариант, при който напускащият и постъпващият съдружник са управители

Сега да разгледаме същата сделка, но в случай, при който напускащият съдружник е управител, а постъпващият също ще бъде такъв. В първия етап няма разлика с разгледаната по-горе процедура – депозират се молби за освобождаване и приемане, свиква се общо събрание в състав от старите съдружници и се разглеждат точките, свързани с приемане на нов и освобождаване на настоящ съдружник. Пак се сключва договор и идва момент за свикване на общото събрание в новия му състав. На него се разглеждат две допълнителни точки – за освобождаване на досегашния съдружник и в качеството му на управител, както и за назначаването на новия за управител.

Тези промени се заявяват от новия управител на дружеството, но тук той подписва и няколко други документа, които са задължителни за вписване на нов управител. Разбира се, на първо място поставяме спесимена с образец от подписа на управителя, който се заверява нотариално. Освен това, се изискват и декларации по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, както и задължителната за всяко вписване в Търговския регистър декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР. За декларациите не се изисква нотариална заверка.

Независимо кой е Вашият вариант, помнете, че ако искате с приемането или освобождаването на съдружник да направите и някакви други промени, като например смяна на седалище и адрес на управление, или име на фирмата, или каквото и да е друго, просто следва новият състав на дружеството да го отбележи в протокола, който се съставя след подписване на договора, както, разбира се и в новия дружествен договор на фирмата.

Процедура по продажба на дялове от ЕООД

Разликите тук произтичат главно от разликите между ООД и ЕООД, а те са прости – ООД е многочленно капиталово търговско дружество с ограничена отговорност, докато ЕООД е съставено само от един член, който условно се нарича съдружник. Когато се прехвърлят дялове от ЕООД, то със сигурност ще се случи едно измежду следните две – или фирмата ще има изцяло нов собственик, или ще стане ООД.

Обяснението за това е просто – ако собственикът на едно ЕООД прехвърли дяловете си на друго лице, то фирмата реално сменя собствеността си. Ако пък собственикът продаде само част от дяловете си, то в дружеството ще влезе и второ лице, което автоматично превръща фирмата в ООД. Често този процес неправилно се нарича преобразуване.

Вариант, при който едноличният собственик продава всичките си дялове

При този вариант, както вече споменахме, наблюдаваме прехвърляне на собствеността на цялата фирма. За целта собственикът взима решение за продажба на дяловете си. Решението се отбелязва в документ, който може да бъде наречен както просто „Решение на едноличния собственик“, така и „Протокол-решение на едноличния собственик“. Този момент не е от особено значение. Този протокол се заверява нотариално.

След като се вземе въпросното решение, направо се преминава към сключване на договора за продажба на дружествени дялове, който вече знаем, се заверява нотариално. Тук няма нужда от молби за приемане и освобождаване, макар и за ЕООД да важат същите изисквания за приемане на нов съдружник, също като при ООД.

След като се сключи договорът, вече новият едноличен собственик на капитала взима ново решение, с което освобождава досегашния управител (ако, разбира се желае) и назначава нов, обикновено себе си. Освен решение за назначаване на нов и освобождаване на стария управител, се взима и решение за приемане на нов учредителен акт на дружеството. Всичко това се отбелязва в протокол, който отново изисква нотариана заверка на подпис и съдържание.

Всички тези промени се вписват в Търговския регистър със заявление А4, като управителят подписва и вече споменатите по-горе документи, които следва да подпише всеки управител – нотариално заверен образец от подписа, декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, като декларациите не изискват нотариална заверка.

Вариант, при който собственикът продава само част от дяловете си

При този случай, както вече споменахме, ЕООД-то ще стане ООД. Отново подчертаваме, че този процес не се нарича преобразуване, защото преобразуване тук няма.

Отново едноличният собственик взима решение за продаване на дялове, но този път само на част от тях. След като се сключи договорът за превхръялне на дялове с постъпващия съдружник, следва да се свика общо събрание, на което вече двамата съдружници с протокол от същото взимат решение за приемане на нов дружествен договор на дружеството, както и евентуалните допълнителни промени, които са настъпили по желание на двамата. Например новият съдружник също да бъде назначен за управител.

Вече знаете какви са съпътстващите документи в зависимост от това дали ще имаме нов управител – нотариално заверен образец от подписа на новия упаравител, както и декларациите по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и чл. 13, ал. 4 от ЗТР. Ако няма да се вписва нов управител, просто досегашният вписва промените с А4, прилагайки задължителната декларация по чл. 13, ал. 4.

Такси

На 30.12.2016 г. влязоха в сила промени в ТЗ, според които на нотариална заверка подлжат и протоколите от общото събрание, съответно от решението на едноличния собственик на капитала, с които се взимат решения за продажба на дяловете, както и за смяна на управител. Заверката е както за подписите, така и за съдържанието на документите. Същото се отнася и за самия договор за прехвърляне на дяловете, който вече трябва да бъде заверен и по отношение на съдържанието на същия.

Във връзка с тези промени, нотариалните такси се повишиха и варират около 130 лева в зависимост от броя договори, които ще бъдат заверени и евентуалните нови управители, които ще бъдат назначени.

За държавата, в лицето на Агенция по вписванията, се заплаща такса в размер на 15 лева, ако документите се подават по електронен път и 30 лева, ако се входират на хартия.

Тъй като процедурата по прехвърляне на дружествени дялове изисква задълбочени познания в областта, а и опит, ние Ви съветваме да се доверите изцяло на нашия екип от специалисти за осъществяване на услугата. Ако по някаква причина възникне какъвто и да е проблем, ние ще го отстраним незабавно за наша сметка. За всякакви въпроси, можете да използвате полето за коментари под статията.

Още от блога:

Как да регистрираме ООД?

Смяна на управител – процедура

Документи за регистрация на ЕООД

Документи за регистрация на ЕТ

Необходими документи и процедура по регистрация на ООД

В този материал ще научите стъпките и документите, които са необходими, ако желаете сами да регистрирате своята фирма. Ще Ви преведем подробно през процедурата, като ще Ви предоставим напълно безплатно всеки един документ, който е нужен, за регистрация на фирма ООД.

прочети повече