Подайте бързо и сигурно ДДС декларация онлайн

От началото на 2018 г. фирмите, които са регистрирани по ДДС, вече трябва да подават ежемесечните си ДДС декларации само по Интернет. Това означава, че всички, които досега са подавали декларациите си на хартия, занапред ще трябва да го правят по електронен път.

Profirms предлага тази услуга за цялата страна на изключително достъпната цена от 30 лева.

Единственото, което се изисква, е управителят на фирмата да подаде в съответния офис на НАП по регистрация на фирмата, документ, който ние ще изготвим. Това е всичко.

Срок за подаване на ДДС декларация

Срокът за подаване на декларацията е 14-то число на месеца за предходния месец. Това означава, че, примерно, декларацията за месец януари 2018 г. трябва да се подаде до 14-ти февруари.

Ако имате интерес също и към изготвяне на самата декларация или друг тип счетоводни услуги, можете да се свържете с нас за повече информация и оферта.

Лиценз за алкохол и цигари?

Често хората неправилно използват названието „Лиценз за алкохол и цигари“, като в действителност алкохолът и цигарите нямат общо, когато говорим за правото да се търгува с тях на дребно. Двете се регулират от съвсем различни държавни органи – съответно Агенция по храните и Агенция митници, като едното няма общо с другото.

Всеки, който желае да отвори магазин за алкохол и цигари, трябва отговори на изискванията на двете институции и да се снабди със съотвените документи, които те издават.

Ако желаете нашият екип от специалисти да извърши тази услуга за Вас, предлагаме пакетна цена за регистрация на фирма и снабдяване с разрешението, която можете да видите тук.

Важно е да отбележим, че нашият екип може да извърши услугата САМО за обекти на територията на София град и София област.

Обикновено за тази услуга към Profirms се обръщат клиенти, които искат да започнат малък бизнес чрез отваряне на магазин за алкохол и цигари, в което да продават също и захарни изделия, газирани напитки и изобщо всякакви пакетирани изделия, които законът позволява в случая.

По тази причина ще разгледаме цялата процедура, през която се минава,  не само за продажба на цигари, но също и на захарни изделия, всякакви пакетирани храни, алкохолни и безалкохолни напитки.

Как да си отворя магазин за алкохол, цигари и захарни изделия?

Да започнем с най-важното – кой може да отвори такъв магазин? Накратко – за да си отворите магазин за алкохол и цигари трябва да сте търговец, т.е. да имате фирма и управителят на фирмата да не е осъждан. Ако нямате фирма и желаете сами да си откриете такава, разгледайте нашата процедура по регистрация на ЕООД, а ако имате съдружник – процедурата по регистрация на ООД.

В случай, че желаете нашите специалисти да се заемат с регистрацията на Вашата фирма, както и с набавянето на необходимото Разрешение, ще можем да Ви направим пакетна цена за двете услуги.

Важно е да се отбележи, че вече няма изисквания фирмата да бъде регистрирана по ЗДДС.

Би могло да се каже, че за човек, който не се занимава с това, процедурата е сравнително тромава и сложна.

За да може изобщо тя да започне, трябва вече да имате наето помещение, което да е годно да приеме магазина, който желаете да отворите.

Процедурата стартира с подаване на документи в БАБХ – Българска агенция по безопасност на храните. Там се подава заявление, в което се посочват всички типове хранителни продукти и напитки, които желаете да продавате в новия си магазин. Съветваме да посочите и такива, които не смятате първоначално да продавате, защото никога не се знае какво може да се случи в бъдеще. Често се случва клиентът първоначално да има намерение да продава някакви продукти, а в хода на процедурата да реши, че иска да добави и други. В този смисъл, посочете повече възможности в заявлението.

След подаване на заявлението в БАБХ, следва да сключите договор с фирма за дезинсекция, дезинфекция и дератизация, известни още като ДДД фирми. По-простичко казано, това е фирма, която ще ви брани от вредители – насекоми и гризачи. Абсолютно задължително условие е сключването на договор с такава фирма. Обикновено същите фирми предлагат и изготвяне на т.н. система за самоконтрол, която също е задължително изискване.

След като сте изпълнили условията от предходния абзац, е време да бъдете посетени на място от екип на БАБХ, които лично да инспектират обекта и да проверят дали сте изпълнили условията. Ако всичко е наред, то в рамките на месец следва да получите Удостоверение от Агенция по храните, след което можем да преминем на следващия етап.

Това е и може би най-важният етап, защото той се осъществява пред органа, който следва да издаде разрешението за търговия с цигари, а именно Агенция Митници.

За да се подаде заявление за разрешение за търговия с тютюневи изделия, следва да се представи доста сериозен набор от документи. След последната актуализация на Закона за акцизите и данъчните складове и ППЗАДС, документите, които следва да се предоставят са:

 1. Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 90 а, ал. 2, т. 4, буква „а“ от закона, а ако лицата не са български граждани – декларация;
 2. Декларация за обстоятелствата по чл. 90а, ал. 2, т. 4, буква „б“ от закона;
 3. Точен адрес и вид на обекта;
 4. Документ за собственост или договор за наем на помещенията на търговския склад или обект;
 5. Копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган;
 6. Свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
 7. Копия от сключените договори за доставка на тютюневи изделия или списък на доставчиците.

Към тези документи, от Агенция Митници обикновено искат и Удостоверението от БАБХ или Заявление за работно време на обекта, ако обектът не е работещ.

Заявлението за работно време на стационарен обект се подава в съответната община по адрес на обекта, като документите, които ще ви поискат там са:

 1. Посочен от търговеца ЕИК;
 2. Удостоверението от БАБХ;
 3. Свидетелство за регистрация на фискално устройство и паспорт на същото;
 4. Удостоверение за въвеждане в експлоатация/нотариален акт на обекта.

Важно! След като закупите и регистрирате касов апарат имате 7 дневен срок за подаване на заявлението за работно време в общината!

След като се снабдите с всички посочени документи, е време те да бъдат подадени в съответната Митница. В двуседмичен срок след подаване на заявлението, трябва да получите и самото Разрешение. След като заявлението ви бъде прието ще последва посещение на място от органите на Митницата, които следва да издадат протокол, ако всичко е наред. След изтичане на срока можете да получите разрешението и да стартирате вашето начинание. Успех!

При наличие на интерес от ваша страна да получите услугата от екипа на Profirms, не се колебайте да се свържете с нас по удобен за вас начин или разгледайте нашите цени.

 

Profirms.bg предлага услугата заличаване на ЕТ. Ако искате бързо и безпроблемно да заличите Вашата фирма, обърнете се към нашите експерти за консултация още днес!

Заличаването на фирмата на едноличен търговец, по подобие на закриването на дружество, не е еднократен акт, а процес, състоящ се от няколко етапа. Единственият начин едно физичеко лице да се отърве от качеството търговец, е именно да бъде заличена фирмата на ЕТ. Тъй като ЕТ е непредпочитана форма за осъществяване на бизнес начинания, много хора прбягват до заличаването на фирмите си като еднолични търговци и предприемат регистрация на ЕООД или ООД в зависимост от съотвените нужди.

Защо казваме, че заличаването на ЕТ е единственият начин физическото лице да се отърве от качеството търговец? Защото съществува и начин фирмата на ЕТ да бъде прехвърлена на друго лице. Това прехвърляне обаче не означава, че прехвърлителят се освобождава от това си качество, защото прехвърлянето се извършва по чл. 15 от ТЗ, който урежда сделката като прехвърляне на предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Този способ не освобождава лицето от качеството търговец и неговата фирма като ЕТ продължава да съществува. Прехвърлянето на предприятието означава, грубо казано, че правоприемникът получава бизнеса на тази фирма – лицензи, разрешителни, договори и т.н. Прехвърлителят обаче продължава да съществува в правната действителност като едноличен търговец. Повече за този тип сделки, можете да прочетете в нашия материал за прехвърляне на ЕТ.

Обясняваме всичко това, защото често получаваме обаждания от клиенти, които искат да се отърват от фирмите си като ЕТ, прехвърляйки ги на друго лице. Както разбрахме от казаното дотук, това е невъзможно, а единственият начин е като се премине към заличаване на ЕТ.

Как става заличаването на ЕТ?

За разлика от процедурата при капиталовите дружества, при закриване на ЕТ няма нужда от взимане на решения на ръководни органи, защото такива липсват. Едноличният търговец, лично или чрез пълномощник, подава заявления до НАП и НОИ, с които уведомява органите, че предстои заличаване на фирмата му от Търговския регистър. Тяхна работа е да направят проверка дали фирмата има някакви задължения, неизплатени заплати, непрекратени трудови договори и т.н.

Ако едноличният търговец няма никакви задължения към държавата, НАП може да издаде удостоверение в сравнително кратък срок, който по принцип е 60 дни от подаване на заявлението.

При НОИ нещата са малко по-различни. Тук, ако едноличният търговец е имал трудови договори, ще бъде назначена ревизия, с която ще се установи дали са прекратени те, дали са изплатени всички дължими възнаграждения към наетите и т.н. В случай, че фирмата никога не е имала наети лица, този момент се избягва и НОИ издава документа.

Документи за регистрация на ЕТ

Можете да се възползвате от нашата изключително изгодна оферта за регистрация на ЕТ, на цена от 100 лева.

В тази статия ще разгледаме едноличния търговец и по-точно каква е процедурата за регистрация на ЕТ и необходимите документи за това. По традиция Ви съветваме да разгледате основна информация за едноличния търговец преди да се запознаете с процедурата и документите по регистрация. За целта е достатъчно да разгледате нашата услуга регистрация на едноличен търговец, след което можете да преминете към останалата част от материала.

Вижте още: Заличаване на ЕТ

Процедура по регистрация на ЕТ и необходими документи

Регистрация на ЕТ се извършва въз основа на Заявление по образец А1. Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца или от адвокат с писмено пълномощно. Търговецът е длъжен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и ЕГН. Заявлението за регистрация на едноличен търговец може да бъде подадено както на хартиен носител, така и по електронен път.

Разбира се, подаването по електронен път може да стане само при наличие на електронен подпис на търговеца или чрез адвокат с електронен подпис. Документите и приложенията към тях се подават на български език, но могат да бъдат подадени и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени със заверен превод на български.

Документите, които трябва да се приложат към заявлението, са: декларация от едноличния търговец, че не е в производство по несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец; декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, както и нотариално заверен подпис на търговеца.

Такса за регистрация на ЕТ

Таксите, които следва да бъдат заплатени при регистрация на ЕТ са в размер на 30 лева (от 14.02.2014 г.) за самата регистрация и 40 лева за запазване на фирмата (по желание). При подаване на документите по електронен път, таксата е в размер на 15 лева.

Защо да се доверите на Profirms.bg за тази услуга?

Цената, която Ви предлагаме за регистрация на едноличен търговец, е изключително атрактивна, което обезсмисля идеята да се спестят пари, опитвайки се сами да се справите с процедурата. Освен това, ние Ви гарантираме бърза и успешна регистрация без шанс за отказ, какъвто винаги съществува, когато процедурата се извъшва от непрофесионалисти. Имайте предвид, че отказът означава загуба на платената вече държавна такса! Ако не сте убедени, че ЕТ е подходящата правна форма за Вас, можете да разгледате други наши услуги, свързани с регистриране на фирма, като регистрация на ЕООД и регистрация на ООД.

Още от блога:

Документи и процедура по регистрация на ЕООД

Документи и процедура по регистрация на ООД

Смяна на управител – процедура

Продажба на дружествени дялове – процедура