Процедура и необходими документи

В този материал ще Ви разясним как сами да смените управителя на собствената си фирма ЕООД и ООД. Преди да започнем с разглеждане на самата процедура, е добре да се запознаете по-подробно с длъжността управител като разгледате нашата услуга по смяна на управител. Тези от Вас, които са наясно с тази длъжност, могат да преминат направо на процедурата.

Интересно от блога: Разликите между средната класа и богатите

Кой взима решение за смяна на управителя?

Управителят се избира от общото събрание на дружеството, ако фирмата е ООД и от едноличния собственик на капитала, ако е ЕООД. Обикновено това става още със самото откриване на фирма, а впоследствие може да се сменя или да се назначават нови управители. Процедурата по смяната започва с решение на ОС/едноличния собственик.

След като се избере управителят, това трябва да се отрази и в дружествения договор/учредителния акт на дружеството (незадължително, ако в досегашния не е бил посочен). Ако просто назначаваме нов управител без да освобождаваме стария, няма проблем документите да се подадат от когото и да било от двамата. Ако обаче отписваме стария и вписваме новия, то задължително документите се подават от новия управител на фирмата.

За проведенето общо събрание/решение на едноличния собственик, се съставя протокол, в който се отбелязват взетите решения. Той се съставя лесно, като в него се отбелязва дневния ред на проведеното събрание, както и точките, които са разгледани на него. Този протокол се заверява нотариално. Задължително трябва да има точка във връзка с разглеждания въпрос относно смяната на управителя. Освен нея, трябва да има и друга, която да е свързана с изменението на дружествения договор или учредителния акт в зависимост от това дали фирмата е ООД или ЕООД (отново при условие, че в досегашния дружествен договор/учредителен акт управителят е бил изрично посочен).

След като се състави протоколът, управителят попълва изискуемите от Агенция по вписванията декларации по чл. 141, ал. 8 (задължителна) и ч. 142 (незадължителна) от ТЗ, както и такава по чл. 13, ал. 4 от ЗТР. Задължително се заверява нотариално подписът на новоизбрания управител. Така подготвената документация се подава за вписване със заявление по образец А4.

В Заявлението по образец в полето, което е за информацията, свързана с управителя, се отбелязва квадратчето „заличаване“, ако премахваме стария управител.

Някои дружества сключват с управителите си т.н. ДУК – договор за управление и контрол, който ние не ползваме, когато регистрираме фирма просто защото не е необходим.

Както и от предните статии, така и от тази очакваме да Ви даде ясна представа за процедурата и да успеете сами да се справите с нея. Тези от Вас, които имат някакъв опит с това, със сигурност ще се справят сами. Ако имате някакви въпроси във връзка с процедурата, не се колебайте да ги зададете в полето за коментари под статията.

Защо да се обърнете към специалисти за извършване на тази процедура?

Ние, от Profirms.bg,  сме квалифицирани юристи, които отлично познават тънкостите, свързани с промени от такова естество и вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписвянията. Доверявайки се на нашия екип, Вие си гарантирате успешна реализация на процедурата, а цената, която предлагаме е изключително достъпна. Не рискувайте да получите отказ и да загубите платената вече държавна такса, а се доверете на професионалистите за бърза и качествена услуга на отлична цена.

Още от блога:

Как да регистрираме ООД?

Процедура по продажба на дружествени дялове

Документи за регистрация на ЕООД

Документи за регистрация на ЕТ