Процедура по регистрация на ЕООД

По подобие на останалите теми в нашия блог, Ви съветваме да се запознаете със същината на предмета, който разглеждаме дори да имате представа за него. В този случай можете да направите това, като разгледате нашата услуга по регистрация на ЕООД в менюто с услуги на сайта. След това можете да преминете към запознаване с процеса, с който Profirms ще Ви запознае подробно.

Любопитно от блога: 10 факта за собствения бизнес

Процесът по регистрация на ЕООД не се различава с нищо от същия при регистрация на ООД, който вече сме описали в темата от нашия блог Как да регистрираме ООД?. Разлики има само в имената на някои от документите, които трябва да се подготвят. Докато при ООД имаме дружествен договор, то при ЕООД документът е учредителен акт.

Това, разбира се, следва от естеството на едноличното дружество с ограничена отговорност, а именно, че то се учредява от едно единствено лице – физическо или юридическо и няма как да бъде сключен дружествен договор. Поради тази причина актът е едностранен и се нарича учредителен. Преди да се състави той, трябва да бъде взето решение за учредяване на дружеството, което, както вече знаем от статията за ООД, е решение на общото събрание на съдружниците, а в случая – решение на едноличния собственик на капитала.

При ЕООД, поради вече споменатата липса на съдружници, нямаме ОС, а актът се нарича решение на едноличния собственик на капитала. В него следва да се посочат основните реквизити на новото дружество, като име на фирмата, седалище и адрес на управление, капитал и управител или управители. Няма проблем едноличният собственик на капитала да бъде едновременно и управител. Разбира се, управителят може да бъде сменен по всяко време, което става отново с решение на едноличния собственик на капитала.

Вече става ясно, че при ЕООД органът, който наподобява общото събрание при ООД, е всъщност едноличният собственик на капитала. Всяка промяна във фирмата става единствено и само след като за нея е взето надлежно решение от едноличния собственик. Документите във всички случаи се подават от управителя на фирмата, а не от едноличния собственик.

Това са основните документи, след което трябва да се завери нотариално образец от подписа на избрания управител, както и декларациите, които следва да бъдат подписани от новоизбрания управител. Те са: декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ. Преди да се премине към попълване на заявлението по побразец за регистрация на ЕООД, задължително трябва да се открие набирателна сметка на новата фирма, в която да се внесе жаланият капитал, който, както знаем, може да бъде минимум два лева.

Имате право на избор дали банката, която сте избрали да Ви издаде удостоверение за внесен в банка капитал, или за доказателство пред Агенция по вписванията ще ползвате само платежното нареждане. Нашият опит показва, че АВ не държи на удостоверението, а приема като достатъчно само платежното нареждане, от което да стане ясно, че имате внесен капитал по набирателната сметка на дружеството.

След като подготвите изброените документи, можете да преминете към подаване на документите в Агенцията, като за целта ще трябва да попълните Заявление по образец А4. Имайте предвид, че не е задължително в края на заявлението да посочвате приложените документи. Хората, които ще гледат документите Ви, ще вземат предвид необходимите приложения и без да ги отбелязвате изрично.

Таксата, която ще трябва да платите е в размер на 110 лева (от 14.02.2014 г.). При нотариуса таксата варира от 6 до 18 лева за заверка на подписа на управителя. Между 10 и 20 лева струва откриване на набирателна сметка в различните банки. Някои включват в цената и споменатото вече удостоверение, при други цената е само за откриване на сметка. Имайте предвид, че след като регистрирате фирмата трябва да закриете набирателната сметка и да откриете нова фирмена сметка. В общи линии това са стъпките, които трябва да следвате, за да си направите фирма сами.

Защо е добре да се обърнете към професионалисти за тази процедура?

Не забравяйте, че цената, която Ви предлагаме за регистрация на ЕООД е близка до тази, която ще трябва да платите, ако сами регистрирате своята фирма, с тази разлика, че нашият екип ще свърши всичко. Довеверявайки се на нас, ще спестите ценно време и няма да се занимавате с нищо от описаната тук процедура!

В Profirms.bg работят юристи, които в датейли познават нормативната уредба, която регулира регистрацията на фирми и няма вероятност да получите отказ от Агенцията, а отказът означава, че губите платената вече държавна такса! Освен това няма да има нужда да посещавате на място Агенцията по вписванията, защото, ползвайки нашата услуга, ние сме тези, които ще свършат тази работа по електронен път! Ние можем да регистрираме Вашето ЕООД само за няколко дни, като на Вас ще отнемем до 30 мин в рамките на един ден!

Profirms.bg припомня на своите клиенти и читатели, че при допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на e-mail: office@profirms.bg.

Още от блога:

Документи за регистрация на ООД. Процедура

Продажба на дружествени дялове. Процедура

Смяна на управител. Документи и процедура

Документи за регистрация на ЕТ