Какво име да изберем за нашата фирма?

Виж: Експресна услуга по смяна на име на фирма

Преди да преминем към регистрация на фирма, естествено трябва да й изберем име. Основното изискване във връзка с това, е името да бъде уникално. В България не може да има две фирми с едно и също име. Също така, то не може да бъде идентично с регистрирана марка. Ако се случи така, че името, което сте избрали, е същото или твърде близко до това на друга фирма, то най-добре е към него да добавите нещо, което максимално да го отдалечи от вече съществуващото.

Проверка за уникалност на избраното от Вас име, можете да направите тук.

Интересно от блога: Разликите между средната класа и богатите

Обикновено за целта се използват добавки под формата на някаква цифра или кратко съкращение. Например, ако искате да кръстите фирмата си „Пример ЕООД”, но вече има такава, то за да отговорите на изискването за национална изключителност, бихте могли да учредите дружеството под наименованието „Примери 2000” или „Пример България 2000”. Колкото повече разлики добавите, толкова по-добре.

Що се касае до фирмата на едноличния търговец, то тя задължително съдържа собственото и фамилното име на търговеца. Може вместо фамилното да се ползва бащиното, ако търговецът желае или просто е известен в обществото именно с него. Към това се добавя и избраното наименование преди или след името на търговеца.

Как да променим името на фирмата?

Както за всяка друга промяна в едно дружество с ограничена отговорност, така и за промяна на името му, се изисква взимане на решение от ръководния орган. При ООД това е общото събрание, което взима всички решения, свързани с промяна на обстоятелства от такъв характер.

След като възникне необходимост от такава промяна, се свиква общото събрание, на което следва да се приеме решението. Задължително се изготвя протокол от събранието, в който се посочват точките от дневния ред, които са били обсъдени и решенията, които са били взети. Няма проблем разглежданият въпрос да е само един. В протокола от общото събрание се добавя и точка, свързана с неизбежното решение за приемане на нов дружествен договор, тъй като старият вече няма да бъде актуален предвид промяната на името на фирмата.

Посочените документи се подават в комплект с платената държавна такса и декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР за заявителя, който е управителят на фирмата, като за целта се ползва заявление по образец А4, което може да свалите от сайта на Агенция по впиванията. Каква такса да платите за вписване на това обстоятелство, може да разберете, като разгледате Тарифата за таксите на Агенция по вписванията. Ако свършите всичко, както е описано тук, то би следвало да очаквате промяната да бъде вписана в търговския регистър в рамките на 3-4 дни от подаване на заявлението.

Нека четящите тази статия имат предвид, че процедурата по промяна на името на фирма не е толкова сложна, но ние препоръчваме да се доверите на професионалисти за извършването й, в случай, че не успявате да се ориентирате в ситуацията въпреки подробните указания, посочени в този материал. Доверявайки се на Profirms за извършването на тази услуга, Вие си гарантирате 100% успешно вписване на обстоятелството без риск от отказ, който от своя страна води до загуба на платената вече държавна такса.

Освен, че ще извършим промяната в изключително кратък срок, ние ще Ви предложим и не по-малко атрактивна цена, която можете да видите тук. За всякакви допълнителни въпроси, ползвайте полето за коментари под статията.