Документи за регистрация на ЕТ

Можете да се възползвате от нашата изключително изгодна оферта за регистрация на ЕТ, на цена от 100 лева.

В тази статия ще разгледаме едноличния търговец и по-точно каква е процедурата за регистрация на ЕТ и необходимите документи за това. По традиция Ви съветваме да разгледате основна информация за едноличния търговец преди да се запознаете с процедурата и документите по регистрация. За целта е достатъчно да разгледате нашата услуга регистрация на едноличен търговец, след което можете да преминете към останалата част от материала.

Вижте още: Заличаване на ЕТ

Процедура по регистрация на ЕТ и необходими документи

Регистрация на ЕТ се извършва въз основа на Заявление по образец А1. Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца или от адвокат с писмено пълномощно. Търговецът е длъжен да посочи в заявлението своето име, местожителство, адрес и ЕГН. Заявлението за регистрация на едноличен търговец може да бъде подадено както на хартиен носител, така и по електронен път.

Разбира се, подаването по електронен път може да стане само при наличие на електронен подпис на търговеца или чрез адвокат с електронен подпис. Документите и приложенията към тях се подават на български език, но могат да бъдат подадени и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени със заверен превод на български.

Документите, които трябва да се приложат към заявлението, са: декларация от едноличния търговец, че не е в производство по несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец; декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, както и нотариално заверен подпис на търговеца.

Такса за регистрация на ЕТ

Таксите, които следва да бъдат заплатени при регистрация на ЕТ са в размер на 30 лева (от 14.02.2014 г.) за самата регистрация и 40 лева за запазване на фирмата (по желание). При подаване на документите по електронен път, таксата е в размер на 15 лева.

Защо да се доверите на Profirms.bg за тази услуга?

Цената, която Ви предлагаме за регистрация на едноличен търговец, е изключително атрактивна, което обезсмисля идеята да се спестят пари, опитвайки се сами да се справите с процедурата. Освен това, ние Ви гарантираме бърза и успешна регистрация без шанс за отказ, какъвто винаги съществува, когато процедурата се извъшва от непрофесионалисти. Имайте предвид, че отказът означава загуба на платената вече държавна такса! Ако не сте убедени, че ЕТ е подходящата правна форма за Вас, можете да разгледате други наши услуги, свързани с регистриране на фирма, като регистрация на ЕООД и регистрация на ООД.

Още от блога:

Документи и процедура по регистрация на ЕООД

Документи и процедура по регистрация на ООД

Смяна на управител – процедура

Продажба на дружествени дялове – процедура