Profirms.bg предлага услугата заличаване на ЕТ. Ако искате бързо и безпроблемно да заличите Вашата фирма, обърнете се към нашите експерти за консултация още днес!

Заличаването на фирмата на едноличен търговец, по подобие на закриването на дружество, не е еднократен акт, а процес, състоящ се от няколко етапа. Единственият начин едно физичеко лице да се отърве от качеството търговец, е именно да бъде заличена фирмата на ЕТ. Тъй като ЕТ е непредпочитана форма за осъществяване на бизнес начинания, много хора прбягват до заличаването на фирмите си като еднолични търговци и предприемат регистрация на ЕООД или ООД в зависимост от съотвените нужди.

Защо казваме, че заличаването на ЕТ е единственият начин физическото лице да се отърве от качеството търговец? Защото съществува и начин фирмата на ЕТ да бъде прехвърлена на друго лице. Това прехвърляне обаче не означава, че прехвърлителят се освобождава от това си качество, защото прехвърлянето се извършва по чл. 15 от ТЗ, който урежда сделката като прехвърляне на предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Този способ не освобождава лицето от качеството търговец и неговата фирма като ЕТ продължава да съществува. Прехвърлянето на предприятието означава, грубо казано, че правоприемникът получава бизнеса на тази фирма – лицензи, разрешителни, договори и т.н. Прехвърлителят обаче продължава да съществува в правната действителност като едноличен търговец. Повече за този тип сделки, можете да прочетете в нашия материал за прехвърляне на ЕТ.

Обясняваме всичко това, защото често получаваме обаждания от клиенти, които искат да се отърват от фирмите си като ЕТ, прехвърляйки ги на друго лице. Както разбрахме от казаното дотук, това е невъзможно, а единственият начин е като се премине към заличаване на ЕТ.

Как става заличаването на ЕТ?

За разлика от процедурата при капиталовите дружества, при закриване на ЕТ няма нужда от взимане на решения на ръководни органи, защото такива липсват. Едноличният търговец, лично или чрез пълномощник, подава заявления до НАП и НОИ, с които уведомява органите, че предстои заличаване на фирмата му от Търговския регистър. Тяхна работа е да направят проверка дали фирмата има някакви задължения, неизплатени заплати, непрекратени трудови договори и т.н.

Ако едноличният търговец няма никакви задължения към държавата, НАП може да издаде удостоверение в сравнително кратък срок, който по принцип е 60 дни от подаване на заявлението.

При НОИ нещата са малко по-различни. Тук, ако едноличният търговец е имал трудови договори, ще бъде назначена ревизия, с която ще се установи дали са прекратени те, дали са изплатени всички дължими възнаграждения към наетите и т.н. В случай, че фирмата никога не е имала наети лица, този момент се избягва и НОИ издава документа.