гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

   Регистрация на фирми:

Регистрация на Е/ООД
от 189 лв
Регистрация на ЕТ
от 99 лв
Регистрация на Е/ООД със съдружник ЮЛ
300 лв
Регистрация на Е/ООД на чуждестранно лице
от 420 лв
Регистрация на Е/АД
от 920 лв
Регистрация на Е/АД на чуждестранно лице
от 1800 лв
Регистрация на клон
250 лв
Регистрация на КЧТ
1300 лв
Регистрация по ДДС
150 лв
Закривания:
Закриване на Е/ООД
от 490 лв
Закриване на ЕТ
от 290 лв
Прехвърляния:
Прехвърляне на дружествени дялове (за 1 договор)
179 лв
Прехвърляне на дружествени дялове на съдружник ЮЛ
240 лв
Прехвърляне на предприятие на ЕТ
240 лв
Прехвърляне на предприятие на Е/ООД
от 250 лв
Фирмени промени:
Смяна на управител
160 лв
Вписване/заличаване на прокурист
210 лв
Увеличаване на капитала на Е/ООД
280 лв
Намаляване на капитала на Е/ООД
350 лв
Смяна на седалище
150 лв
Промяна в предмета на дейност
150 лв
Смяна на името на фирмата
150 лв

Посочените цени включват държавната такса, но не включват банковите и нотариални такси! Заверка на подписа на управителя при нотариус струва 6 лева. Откриване на набирателна сметка – 10 лева банкова такса.

English