гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Посочените цени са с ВКЛЮЧЕНА държавна такса!

Регистрация на фирма:

от 199 лв
от 199 лв
от 99 лв
Регистрация на Е/ООД със съдружник ЮЛ
350 лв
Регистрация на Е/ООД на чуждестранно лице
от 550 лв
Регистрация на Е/АД
от 1200 лв
Регистрация на Е/АД на чуждестранно лице
от 1800 лв
Регистрация на клон
250 лв
Регистрация на КЧТ
1300 лв
Регистрация по ДДС
150 лв
690 лв
Разрешение за търговия с тютюневи изделия + фирма ЕООД или ООД
870 лв
Закривания:
от 490 лв
от 290 лв
Прехвърляния:
179 лв
Прехвърляне на дружествени дялове на съдружник ЮЛ
240 лв
Прехвърляне на предприятие на ЕТ
340 лв
Прехвърляне на предприятие на Е/ООД
от 350 лв
Фирмени промени:
170 лв
Вписване/заличаване на прокурист
210 лв
Увеличаване на капитала на Е/ООД
280 лв
Намаляване на капитала на Е/ООД
450 лв
Смяна на седалище
170 лв
Промяна в предмета на дейност
170 лв
Смяна на името на фирмата
170 лв

Посочените цени включват държавната такса, но не включват банковите и нотариални такси! Заверка на подписа на управителя при нотариус струва 6 лева. Откриване на набирателна сметка – 10 лева банкова такса.

Profirms Ви уведомява, че цената на всяка конкретна услуга може да варира в зависимост от конкретния случай. За повече информация можете да се свържете с нас, за да обсъдим подробно Вашия случай.

English