• Прехвърляне на предприятие

    Продажба на търговско предприятие

    ВИЖ КАК СТАВА

Какво е търговско предприятие?

Търговското предприятие е особено по същността си понятие.  Като термин мнозина го приравняват с фирмата, но това не е така.

Обяснено възможно най-просто, търговското предприятие е бизнесът на търговеца, без значение дали говорим за дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или друг вид организация.

Предприятието е съвкупност от права, задължения и фактически отноешения, което може да се прехвърля отделно от фирмата на търговеца.

Продажба на предприятие

Най-важното нещо, което трябва да знаем за прехвърлянето на предприятие, е, че при прехвърлянето фирмата си остава наша, докато купувачът се сдобива с нашия бизнес, като права, задължения и фактически отношения.

Това означава, че ако искаме да прехвърлим всичко, заедно с фирмата, трябва да продадем дружествените си дялове.

Прехвърляне на предприятие на ЕТ

Прехвърлянето на предприятие е единственият начин за прехвърляне на едноличен търговец. Това е така, защото законът казва, че фирмата на ЕТ може да се прехвърля само с нейното предприятие.

Отделното прехвърляне само на предприятието на ЕТ също е възможно.

Предоставяме бърза и надеждна услуга по прехвърляне на предприятие