гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Цени на счетоводните услуги на Profirms

Няколко са факторите, определящи ценообразуването на счетоводните услуги:

На първо място, това е дали фирмата е регистрирана, или не, по ДДС.

Това е така, защото, когато една фирма е регистрирана по Закона за данък добавена стойност, за нея има необходимост да се подават ежемесечни ДДС декларации към НАП, които се изготвят на база фактурите, които компанията генерира от покупки и продажби в рамките на всеки месец. ДДС декларации се подават всеки месец дори в случай, че фирмата не генерира никакъв оборот. В този случай те се наричат „нулеви декларации“.

Обикновено фирмите, регистрирани по ДДС, генерират по-големи обороти. Това е така, защото законът изисква задължителна регистрация в случай, че оборотът за последните 12 месеца надхвърля 50 000 лева, което води до извода, че щом една фирма има ДДС регистрация, то тя поначало генерира по-голям оборот и съответно повече фактури за осчетоводяване. Това води и необходимостта от по-висока цена на услугата.

Вторият критерий е броят документи, които фирмата ще генерира месечно за осчетоводяване. Това е документооборотът, който включва фактури за покупки и продажби и други счетоводни документи.

Критерий номер три е броят на служителите във фирмата.

За да можем да Ви дадем адекватна оферта за счетоводни услуги, трябва да се запознаем с Вашия бизнес и най-вече с посочените три фактора. Свържете се с нас по удобен за Вас начин и наш служител ще се погрижи да получите най-добрата възможна оферта за нуждите на Вашата фирма.

Следва да се има предвид, че всички фирми, които са регистрирани от Profirms.bg, ползват един безплатен месец счетоводно обслужване, през който ще имаме възможност да се запознаем по-подробно със спецификите на Вашия бизнес и ще имаме възможност да определим цена на счетоводните услуги, която напълно да отговаря и да задоволява нуждите както на клиента, така и нашите.

Има ли нужда моят бизнес от счетоводни услуги?

Независимо дали сте малка фирма, която сега стартира своето бизнес начинание, или сте голяма и утвърдена компания, то Вие несъмнено имате нужда от счетоводни услуги.

Защо е така? Защото всяка една търговска дейност, независимо от нейното естество, просто не може да съществува без този така важен елемент. Всеки един бизнес – малък или голям, генерира съответното количество покупки и продажби, които образуват неговия оборот и съответно печалба или загуба. На базата на евентуалната печалба бизнесът следва да внесе в държавната хазна съответния данък печалба, който в България имаме предимството да бъде сравнително нисък, в размер на 10%.

Освен това, независимо дали фирмата има служители, или не, то тя със сигурност има поне собственик и управител, като в този случай възниква задължение за същия да плаща съответните осигуровки  на държавата.

Не трябва да забравяме, че всяка фирма, която превиши оборот от 50 000 лева за последните 12 месеца, е задължена да се регистрира по Закона за ДДС и всеки месец да подава декларации по ДДС към НАП, както и разбира се, да внася данъка в хазната.

Всички тези, но и много други фактори, обуславят необходимостта от това всяка една фирма, която желае да работи законно и правилно, да има счетоводител, който да се грижи за нейното счетоводство.

Важността на счетоводството за всяка компания

Счетоводните услуги са от голямо значение за успешния бизнес. Те са неразделна част от обслужването му, без която той няма как да съществува. Всъщност, счетоводството е от изключителна важност не само за големите бизнеси, но и за малките такива.

Ние от Profirms.bg напълно осъзнаваме този факт и затова сме се погрижили да предложм на клиентите си разнообразни ценови пакети без значение от големината на бизнеса. Работим както с големи международни компании, така и с малки български фирми.

Това, което можем да предложим за счетоводното обслужване на Вашия бизнес, е пълен набор от услуги – осчетоводяване на фактури, изготвяне на отчети, баланси, бюджетно планиране, ТРЗ, трудови договори, плащане на осигуровки, данъчни декларации и всички необходими съпътстващи процеса административни процедури.

За да получите оферта за счетоводно обслужване на Вашия бизнес, моля свържете се с нашия екип.

English