Административното стартиране на бизнес в България е лесно и достъпно. Откриването на фирма съвсем не е скъпо и става доста бързо – до два работни дни от подаване на необходимите документи в Агенция по вписванията.

В нашата практика ежедневно консултираме нови бизнеси в процеса по стартиране от А до Я – от учредяване на търговеца, през осигуряване на неговите собственици и/или управители, евентуалните служители на фирмата, данъчно облагане, счетоводно отчитане и редица други елементи от съществуването на един бизнес.

Естествено, повечето хора, които стартират нов бизнес, искат да сведат разходите си в началото до абсолютния възможен минимум. Истината е, че в България имаме благоприятни условия за това – осигуровките и данъците, които плаща българският бизнес, са сред най-достъпните в Европа. Същото се отнася и до правното и счетоводно обслужване на един стартиращ бизнес – услугите в тези сектори са съвсем достъпни.

В този материал ще разгледаме абсолютно задължителните елементи, за които всеки собственик на бизнес трябва да се погрижи след регистрация на фирма, за да може бизнесът му да отговаря на всички изисквания и същевременно разходите да са сведени до минимум. Ето ги и тях.

Счетоводство

Няма как един работещ бизнес да съществува без да води счетоводство. Всяка активна фирма, независимо колко е малка, трябва да се отчита счетоводно и да плаща данъци. Освен това има най-малкото един собственик и управител, който трябва да се осигурява. Отделно всички фирми издават и получават фактури, някои имат касови апарати, банкови сметки, а регистрираните по ДДС всеки месец изготвят и подават ДДС декларации към НАП. Тези пък, които имат служители на трудов договор се нуждаят от ТРЗ услуги.

Казано накратко – имаш ли фирма, имаш нужда от счетоводни услуги. Ето и някои от основните и най-често срещани въпроси, свързани със счетоводното и ТРЗ обслужването на една фирма.

Осигуряване

Всеки собственик на фирма следва да се осигурява. Има и изключение от правилото, но за него след малко.

Собственикът и управител на една фирма може да се осигурява като самоосигуряващо се лице или по договор за управление и контрол (ДУК), като управител. Каква е разликата между двете?

Самоосигуряване

При самоосигуряването, въпреки че собственикът се осигурява като собственик на определена фирма, разходите за осигуровки са за негова лична сметка и не са разход на фирмата. Поради тази причина е редно те да се плащат от банкова сметка на физическото лице, а не на юридическото.

Самоосигуряването е най-евтиният възможен вариант. Плащат се осигуровки на база минималната работна заплата, която е 610 лева, като общата сума, която се дължи в този случай е 190.93 лева на месец.

Заплата на лицето не се изплаща, т.е. то няма доход от заплата в този случай. Обикновено самоосигуряващите се лица получават доходи като съдружници/собственици на дружеството чрез разпределяне на дивидент от печалбата на фирмата.

Осигуряване като управител

При договора за управление разходите за осигуровки са по-високи, но са признат разход на фирмата. За разлика от самоосигуряването, при ДУК няма общ минимален праг, на който да се осигуряват всички управители. За всеки тип дейност има класификатор, който определя на какъв минимум може да се осигурява управителят на съответната фирма.

ДУК се приравнява на трудовия договор, като и по него се изплаща възнаграждение на лицето. Заплатата и осигуровките на управителя са за сметка на фирмата и са неин разход, съответно се плащат от фирмената банкова сметка.

Изключението

Ако собственик на фирма се осигурява по трудово правоотношение на максималния за страната осигурителен праг, а именно 3000 лева, то той е освободен от задължение да се осигурява в собствената си фирма.

Това отговаря и на въпроса „може ли лице на трудов договор да има и управлява фирма“. Отговорът е да, може.

Касов апарат и фактури

Всяка фирма, която получава плащания в брой трябва да разполага с касов апарат. Изключение са търговците, които ползват пощенски паричен превод, при който издаването на касова бележка не е необходимо. Това са най-вече онлайн търговците, на които им се плаща с наложен платеж чрез куриера.

Във всеки друг случай на плащане в брой търговецът е абсолютно задължен да издаде фискален бон. Когато получава плащане в брой от друг търговец, освен касовия бон, се издава и фактура.

Фактури се издават винаги между търговци. Когато плащането е станало по банков път, касов бон не е необходим.

Често клиенти ни питат как да издават фактури. В интернет могат да се намерят удобни софтуери за фактури, някои от които са безплатни до издаването на определен брой документи.

ДДС регистрация

Най-грубо казано, два са видовете регистрация по ДДС:

  • Задължителна – когато фирмата предоставя/получава услуги от ЕС и когато оборотът достигне 50 000 лева в рамките на последните 12 последователни месеца;
  • Доброволна – търговецът не е задължен да го направи, но преценява, че бързо ще покрие някое от задължителните изисквания или други обстоятелства го налагат.

Всички фирми, които са регистрирани по ДДС изготвят и подават ежемесечно отчети към Приходната агенция. На база тези отчети се определя дали фирмата има данък за внасяне, или за възстановяване.

Както виждаме, много са фирмените процеси, които са задача на счетодството, имайки предвид, че тук засягаме само основните. В този смисъл, по отношение на счетоводното обслужване, можем да кажем в заключение – счетоводството е перо от нашия бизнес, което не просто е необходимо. То е абсолютно задължително. Инвестирайте в качествено счетоводство.

GDPR – Регламент за защита на личните данни

На 25.08.2018 г. официално влезе в сила Общият регламент относно защита на данните, който е по-известен просто като GDPR (General Data Protection Regulation). Този регламент изисква от абсолютно всички фирми да въведат правила за обработване на личните данни на физическите лица, както и да следват специални процедури във връзка със съхранението и обработването на тези данни. В противен случай глобите, налагани от Комисия за защита на личните данни са сериозни.

Кои фирми обработват лични данни? В общи линии няма работеща организация, която да не обработва лични данни. Всички те са длъжни да спазят изискванията на закона и да въведат правилата за съхранение и обработване на личните данни, като глобите за тези, които не спазват изискванията на GDPR, са доста неприятни.

Истината за Регламента е, че услугите по въвеждането му са скъпи и едно индивидуално внедряване на GDPR в отделна организация обикновено започва от порядъка на 800-1000 лева за най-елементарните случаи.

Екипът ни установи, че микро и малките фирми не са склонни да заделят такава сума от бюджета си с надеждата, че тях няма да ги засегне. Никой обаче не е застрахован.

Затова решихме да създадем GDPR услуга, която да е достъпна и за тази част от малкия бизнес, която не може да си позволи индивидуално въвеждане. Създадохме GDPR пакет, който включва както всички необходими документи, така и наръчник за ползването им и прилагането на изискванията на Регламента.

Дотук стигнахме до заключение, че всеки бизнес абсолютно задължително трябва да се погрижи минимум за две задължителни неща при своето стартиране:

  1. Счетоводно обслужване;
  2. Внедряване на GDPR.

И ако това са два абсолютно задължителни елемента, които законът изисква, то има и редица други, които не са задължителни, но всеки отговорен бизнес собственик би следвало да обмисли. Ето какви смятаме, че са те.

Допълнителни препоръки

Договори

Сключването на договори е съществена част от всеки бизнес. От сериозна важност е да сме сигурни, че всеки договор, който подписваме, защитава нашите бизнес интереси и няма риск да ни навреди.

Затова е добре да се доверим на специалисти за изготвяне на договори за нашия бизнес или най-малкото да бъде прегледан от юрист.

Търговска марка

Защитата на нашия бизнес чрез регистрация на търговска марка, е единственият начин да си гарантираме, че ще го предпазим от посегателство по отношение на бранда, който ползваме. Да имаме регистрирана фирма, която носи името на бранда е недостатъчно и не защитава по никакъв начин нашия бизнес.

Органът за правна закрила на търговските марки в България, е Патентното ведомство.

Правен абонамент

Всеки, който желае да получи тези и много други правни услуги на изключително достъпни цени, може да се възползва от нашия правен абонамент. С него клиентите ни получават безплатни правни услуги и огромни отстъпки, като например 60% отстъпка при изготвянето на договори, 20% отстъпка за регистрация на марка и внедряване на GDPR и много други.

Заключение

В обобщение можем да кажем, че всеки, който иска да стартира и развие устойчив бизнес, следва да подхожда отговорно и разумно в неговото управление и изборите, които прави за него.

Не забравяйте – кадърното счетоводство е ключов фактор и е задължителен елемент. Въвеждането на изискванията на GDPR е задължително изискване на закона.

Допълнителните грижи, като това да доверяваме на компетентни юристи да изготвят или проверяват договорите, които сключваме, както и защитата чрез търговска марка, не са изисквания на закона, но са силно препоръчителни за всеки отговорен бизнес собственик.

Разбира се, има още много неща, за които трябва да се грижим, когато имаме бизнес, но смятаме, че засегнахме всичко неотложно и важно.

Всеки, който желае консултация по въпроси, свързани с правните и счетоводни изисквания при стартиране на бизнес, може да се свърже с нас.