• Сделки с недвижими имоти

  Правно съдействие при сделки с имоти

  ВИЖ ПОВЕЧЕ
Профирмс / Услуги / Недвижими имоти

Правна сигурност при сделки с имоти

Независимо дали купувате, продавате или сключвате друг вид сделка с имот, винаги е важно да защите правно своя интерес.

Правната сигурност при сделките с недвижими имоти е от особена важност както заради обичайно високия материален интерес, така и поради риска от възможна измама.

Съдействието, което оказваме при различните видове сделки, цели именно да сведе рисковете до минимум, а по възможност и да ги елиминира напълно.

Какво предлагаме?

Правно съдействие при следните видове сделки с имоти:

 • покупко-продажба на имот – независимо дали купувате, или продавате;
 • делба на имот – както добороволна, така и съдебна делба;
 • дарение на имот;
 • учредяване на ипотека върху имот;
 • строителство;
 • устройствено планиране и регулации;
 • прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Нашата услуга включва всичко необходимо за сигурното изповядване на всеки един вид сделка с недвижим имот – цялостно проучване на имота (due diligence), снабдяване с удостоверение за тежести, скици, схеми, изготвяне на нотариален акт, представитеслтво пред нотариус, брокери, адвокати на другата страна и всички други необходими правни и неправни елементи за успешното осъществяване на сделката.

В бурно развиващия се пазар на недвижими имоти в България, и особено в София, търсенето и предлагането на жилищни имоти растат непрекъснато, с което пропорционално расте и рискът от възможни проблеми и измами.

За да си гарантирате правна сигурност, когато купувате своя нов дом или друг вид имот, доверете се на нашия екип адвокати в областта на имотите.

Имате имотен казус?