Какво е Due diligence?

Най-общо казано, due diligence (дю дилиджънс) се използва в правната сфера като термин, когато говорим за проучване състоянието на предприятия, дружества или имоти.

Обикновено, до правно проучване и анализ се стига, когато предстои да се сключи сделка за придобиване или преобразуване на дружества, а често и при закупуване на недвижим имот.

Проучване на дружества и предприятия

Екипът ни предоставя услуга по пълно правно проучване на дружества и предприятия.

При различните видове сделки с бизнеси, е от особена важност да се провери има ли фирмата задължения към държавата, или пък срещу нея са образувани изпълнителни дела при ЧСИ, дали има наложени запори, възбрани, учредени залози и наличие на други възможни неблагоприятни обстоятества.

Проучване на недвижим имот

Предлагаме пълно правно проучване при сделки с недвижими имоти. Услугата включва снабдяване и изготвяне на всички необходими документи за изповядване на всеки вид сделка с имоти.

Искате да проучите имот или фирма?