Профирмс / Услуги / Събиране на вземания

Помагаме на бизнеса и хората да получат парите си

В бизнес и личните взаимоотношения понякога настъпват събития, които не можем да контролираме и водят до нежелани последствия. Когато се стигне до ситуация, в която наш длъжник не успява да ни върне дължимото и това затруднява нашите бизнес процеси или засяга личните ни интереси, следва да вземем мерки за принудително събиране на нашето вземане.

Нашата услуга по събиране на вземания

Помагаме на хора и юридически лица да получат обратно дължимото им по съдебен ред. Независимо дали сте фирма или физическо лице, нашите юристи могат да Ви съдействат да получите обратно това, което Ви се дължи. Достатъчно е да имате някакъв документ, който да доказва вземането – договор за заем, фактура, банково извлечение или друго, което черно на бяло, по недвусмислен начин показва, че Ви се дължи.

Дължат Ви пари?