Профирмс / Услуги / Процесуално представителство

Процесуално представителство пред съд

Въпреки че винаги се стрмим чрез преговори да избегнем съдебните спорове и дела, когато се окаже необходимо, екипът ни оказва ефективно процесуално представителство пред съда при разглеждането на граждански и търговски спорове.

Предоставяме правна помощ на клиентите си през целия процес – от досъдебната фаза до процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции в България.

Услугите, които предлагаме в тази област, включват:

  • анализ и проучване на случая и събиране на необходимите и относими доказателства;
  • консултации и становища по материалноправната част от спора с последващ анализ на предстоящите процесуални действия;
  • изследване на имуществото на ответника и възможността за обезпечаване на претенциите;
  • изготвяне на искови молби или отговори на искови молби, както и на всички останали съдебни книжа;
  • процесуално представителство по време на всички етапи на съдебното производство;
  • представителство в открити съдебни заседания;
  • обжалване на съдебни решения и други актове на съда.

Искате да заведете дело или сте страна по такова?