Правни бизнес услуги от Profirms.bgКакто вече Ви уведомихме в предния материал, очаква се намаляване на таксите, които Агенция по вписванията събира за различните си услуги. Планираната промяна е разписана в проект за постановление на Министерския съвет, с което да бъдат внесени съответните изменения в тарифата за събираните от агенцията такси, съобщава Capital.bg.

Според изчисленията на правосъдното министерство ефектът от намаляването в размера на таксите би довел до свиване на приходите на Агенцията по вписванията с 22%. За периода от 1 септември 2012 г. до 25 август 2013 г. институцията е събрала такси за регистрация на фирми в размер на 19.01 млн. лв., като прогнозираното свиване в този обем е с 4.1 млн. лв.

Предложенията са част от приетия от правителството пакет от мерки за намаляване на административната тежест над бизнеса. От подготвения доклад до правителството на правосъдния министър Зинаида Златанова става ясно, че идеите са съгласувани с Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Камарата на строителите, Българската асоциация на съдиите по вписванията, Нотариалната камара и Софийската адвокатска колегия.

Размерът на новите такси за регистрация на фирми можете да видите тук.