Излезе дългоочакваното от много работодатели Постановление на Министерски съвет № 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

Мярката определя две групи бизнеси, които могат да се възползват от нея. В първата група секторите са изчерпателно посочени и те са следните:

 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
 • Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
 • Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
 • Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
 • Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
 • Търговия на дребно извън търговски обекти;
 • Друг пътнически сухопътен транспорт;
 • Пътнически въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване;
 • Дейност на питейни заведения;
 • Прожектиране на филми;
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • Предучилищно образование (частен сектор);
 • Артистична и творческа дейност;
 • Други дейности в областта на културата;
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • Поддържане на добро физическо състояние.

Всеки бизнес, чийто сектор е посочен тук, може да кандидатства за помощта в размер на 60% от осигурителния доход на работника или служителя.

Втората група работодатели, които могат да се възползват от мярката, са тези, които отичат спад в оборота с поне 20% спрямо същия месец на миналата година, като това следва да се докаже счетоводно.

Фирмите могат да кандидатстват само за служители, с които вече са били в трудовоправоотношение преди обявяване на извънредното положение.

Тези, които ще се възползват от мярката, са длъжни да оставят на работа наетите, за които ще ползват помощта минимум за периода, в който ще я получават.

Важно условие за работодателя, който ще кандидатства, е да няма неплатени данъци и осигуровки за служители към момента на кандидатстването.

Подробна информация за начина за кандидатстване, както и необходимите формуляри, можете да откриете на сайта на Агенция по заетостта.