Профирмс / Услуги / Смяна на име на фирма

Как се сменя име на фирма?

Тази промяна изисква взимане на решение от общото събрание или едноличния собственик на капитала. За процедурата се изготвя нов дружествен договор или учредителен акт, които заедно с останалите съпътстващи документи се подават за вписване в Търговския регистър.

Услугата ни е комплексна, като включва изготвяне на всички необходими документи и подаването им за вписване.

Изготвяме документите веднага, а щом ги подпишете и ги подадем за вписване, промяната отнема около 5 дни.

Правният ни абонамент дава 50% отстъпка от хонорара за тази услуга