• Счетоводни услуги

  Съвременно счетоводно обслужване

  Цени от 99 лева на месец

  виж повече
Профирмс / Услуги / Счетоводни услуги

Пълен набор от счетоводни услуги

Осчетоводяване на фактури

Осчетоводяване на първични счетоводни документи.

ДДС декларации

Изготвяне и подаване на ежемесечни ДДС декларации. От януари 2018 г. това става само по електронен път.

ТРЗ

Администриране на заплати – изготвяне на ведомости и фишове за заплати, декларации за осигуровки и данъци.

Данъчни декларации

Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации за юридически и физически лица.

Годишно приключване

Годишно приключване на юридически лица. Задължително за всички фирми.

ГФО

Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети. Задължително за всички предприятия.

Поискай оферта за счетоводно обслужване

Цени от 99 лева на месец за абонаментно счетоводство

От какво зависи цената на счетоводното обслужване?

 • 1. ДДС регистрация

  Фактор номер едно е дали фирмата е регистрирана по закона за ДДС. Цените за такива фирми са по-високи, защото за тях има ежемесечен ангажимент за изготвяне и подаване на ДДС декларации към НАП.

 • 2. Брой фактури

  Броят на документите за осчетовядане на месечна база е вторият фактор. Това са фактури за покупки и продажби, месечни отчети от касови апарти и други счетоводни документи.

 • 3. Брой служители

  Тук включваме и лицата, които се осигуряват във фирмата като управители или самоосигуряващи се лица.

Повече за ценообразуващите фактори при счетоводните услуги

1. ДДС регистрация

На първо място, това е дали фирмата е регистрирана по ЗДДС.

Това е така, защото, когато една фирма е регистрирана по Закона за данък добавена стойност, за нея има необходимост от ежемесечно подаване на ДДС декларации към НАП, които се изготвят на база фактурите, които компанията генерира от покупки и продажби в рамките на всеки месец.

ДДС декларации се подават всеки месец дори в случай, че фирмата не генерира никакъв оборот. В този случай те се наричат „нулеви декларации“.

Обикновено фирмите, регистрирани по ДДС, генерират по-големи обороти. Това е така, защото законът изисква задължителна регистрация в случай, че оборотът за последните 12 месеца надхвърля 50 000 лева, което води до извода, че щом една фирма има ДДС регистрация, то тя поначало генерира по-голям оборот и съответно повече фактури за осчетоводяване. Това води и необходимостта от по-висока цена на услугата.

2. Брой фактури

Вторият критерий е броят документи, които фирмата ще генерира месечно за осчетоводяване. Това е документооборотът, който включва фактури за покупки и продажби и други счетоводни документи.

3. Осигурени лица

Критерий номер три е броят на лицата, които се осигуряват в дружеството. Това могат да бъдат служители на трудов договор или договор за управление и контрол, както и самоосигуряващи се лица.

Тук е ясно, че колкото повече служители има една фирма, толкова повече работа ще има за счетоводствтото на месечна база.

За да можем да Ви дадем адекватна оферта за счетоводни услуги, трябва да се запознаем с Вашия бизнес и най-вече с посочените три фактора. Свържете се с нас по удобен за Вас начин и наш служител ще се погрижи да получите най-добрата възможна оферта за нуждите на Вашата фирма.

Има ли нужда моят бизнес от счетоводни услуги?

Независимо дали сте малка новорегистрирана фирма, която сега стартира своето бизнес начинание, или сте голяма и утвърдена компания, то Вие несъмнено имате нужда от услугите на счетоводна къща или вътрешен за фирмата счетоводител.

Защо е така? Защото всяка една търговска дейност, независимо от нейното естество, просто не може да съществува без този така важен елемент.

Всеки един бизнес – малък или голям, генерира съответното количество покупки и продажби, които образуват неговия оборот и съответно печалба или загуба.

На базата на евентуалната печалба бизнесът следва да внесе в държавната хазна съответния данък печалба, който в България имаме предимството да бъде сравнително нисък, в размер на 10%.

Освен това, независимо дали фирмата има служители, или не, то тя със сигурност има поне собственик и управител, като в този случай възниква задължение за същия да плаща съответните осигуровки на държавата.

Не трябва да забравяме, че всяка фирма, която превиши оборот от 50 000 лева за последните 12 месеца, е задължена да се регистрира по Закона за ДДС и всеки месец да подава декларации по ДДС към НАП, както и разбира се, да внася данъка в хазната.

Всички тези, но и много други фактори, обуславят необходимостта от това всяка една фирма, която желае да работи законно и правилно, да има счетоводител, който да се грижи за нейното счетоводство.

Важността на счетоводството за всяка компания

Счетоводните услуги са от ключово значение за успешния бизнес. Те са неразделна част от обслужването му, без която той няма как да съществува. Всъщност, счетоводството е от изключителна важност не само за големите бизнеси, но и за малките такива.

Ние от правно-счетоводна кантора Profirms напълно осъзнаваме този факт и затова сме се погрижили да предложм на клиентите си разнообразни ценови възможности, без значение от големината на бизнеса. Работим както с международни компании, така и с малки български фирми.

Това, което можем да предложим за счетоводното обслужване на Вашия бизнес, е пълен набор от услуги – осчетоводяване на фактури, изготвяне на отчети, баланси, бюджетно планиране, ТРЗ, трудови договори, плащане на осигуровки, данъчни декларации и всички необходими съпътстващи процеса административни процедури.

За да получите оферта за счетоводно обслужване на Вашия бизнес, моля свържете се с нашия екип.

Разбери колко струва счетоводството на твоята фирма