Профирмс / Услуги / Обществени поръчки

Правни услуги за всичко, свързано с обществени поръчки

Предоставяме на нашите клиенти цялостно правно обслужване от началото до края на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Клиентите ни могат да разчитат на нас за правна помощ и консултации при изготвяне на цялостната документация, необходима за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и правни съвети за последващи действия относно възможностите за оспорване решенията на възложителите.

Предоставяме съвети относно изискуемите документи, тяхната форма и съдържание, като през целия процес се ръководим от изричните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Имате казус, свързан с обществена прочъка?