гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Стандарт

199ЛВ
  • Включва:

Консултация

Хонорар

Държавна такса

Премиум

369ЛВ
  • Включва:

Консултация

Хонорар

Държавна такса

Удостоверение от АВ

Фирмен печат

ДДС регистрация

Счетоводство

-100%
  • Топ оферта:

Всеки клиент, който желае да се възползва и от счетоводните ни услуги, получава БЕЗПЛАТЕН първи месец за счетоводното обслужване на своята фирма


Как става?
Онлайн или на място в офиса - Вие решавате. Работим с клиенти от цялата страна. За Ваше удобство може да попълните нашата онлайн заявка независимо кой от двата начина ще изберете. Ние изготвяме всичко, Вие само внасяте капитала и заверявате нотариално един документ.
Колко време отнема?
Услугата е суперекспресна. Ще ни отнеме 2 работни дни да регистрираме новата Ви фирма, като можем да стартираме веднага. Ако подадем документите до обяд на същия ден, фирмата може да е готова на следващия ден.
Какво включва цената?
Цената на всеки пакет включва хонорара за услугата и държавната такса към Агенция по вписванията, която ние заплащаме вместо Вас. Допълнително се заплащат 6 лева нотариална такса за заверка на подписа на управителя на новата фирма и 10 лева банкова такса за откриване на набирателна сметка в банка по избор на клиента.
Кога се плаща?
Цялата сума, посочена за всеки един пакет, се заплаща, когато всички документи са изготвени и подписани от клиента, непосредствено преди подаването им в Агенция по вписванията. Можете да заплатите както в брой, така и по банков път.
Регистрация по ДДС
Регистрацията по ЗДДС за всяка нова фирма е по желание на клиента. Наличието на фирмен печат е задължително. Процедурата се извършва пред НАП и отнема 14 дни за изпълнение. Цената на услугата извън пакет е 150 лева.
Не съм от София?
Няма проблем, работим с клиенти от цялата страна. Попълнете онлайн заявката, а ние ще Ви изпратим готовите документи по имейл или куриер. Минавате през нотариус, внасяте капитала и ни изпращате документите, сканирани по имейл или в оригинал по куриер, както е удобно за Вас. До 2-3 дни имате готова фирма.

Услуга по регистрация на ООД от Profirms

Зад абревиатурата ООД стоят думите „дружество с ограничена отговорност“. Това е капиталово търговско дружество, което се състои от съдружници, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Капиталово е, защото винаги има капитал, който трябва да бъде внесен от съдружниците. От тук идва и терминът „ограничена отговорност“. Това не означава, че дружеството е ограничено отговорно за задълженията си, а че неговите собственици са ограничено отговорни до размера на вноските си в капитала на дружеството.

В България, минималният капитал, който може да има едно ООД, е 2 лева. Дружество с такъв капитал обаче не може да бъде регистрирано от повече от две лица, защото има изискване, според което всеки дружествен дял не може да бъде по-малък от 1 лев.

Законът казва, че регистрация на фирма ООД може да бъде предприета от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с вноската си в капитала. Това определение е вярно само от части.

Това е така, защото няма как съдружниците да отговарят за задълженията на дружеството, било то и с вноските си в капитала. За задълженията си отговаря единствено и само самото дружество с ограничена отговорност. От своя, страна съдружниците имат задължение към дружеството именно за вноските, а не към кредиторите на юридическото лице.

Казано просто, ако ООД се сдобие със задължения, то неговите учредители са напълно неприкосновени по отношение на тях и кредиторите биха могли да насочат принудително изпълнение само към имуществото на фирмата. В това се корени и вече споменатият термин „ограничена отговорност“.

Всяко ООД се състои от съдружници и поне един управител. Няма изискване съдружниците да са и управители, както няма и изискване управителят да е съдружник в дружеството.

В обобщение – ООД е юридическо лице, което отговаря самостоятелно за задълженията си със собственото си имущество. Съдружниците не отговарят за неговите задължения, както и дружеството не отговаря за техните.

Изисквания за откриване на ООД

Физическите лица учредители на ООД трябва да бъдат дееспособни лица, т.е. да са поне на по 18 години. Няма пречка съдружник да бъде друго търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел. Дружеството с ограничена отговорност представлява нов правен субект, ново лице, отделно и различно от неговите учредители. Ограничената отговорност представлява невъзможност за кредиторите да насочват изпълнението срещу имущество на съдружниците, а само срещу това на дружеството.

Как ще основем Вашето ООД?

Услугата по регистрация на ООД е цялостна. Profirms.bg изготвя всички необходими документи, подава ги в Агенция по вписванията, плаща държавната такса, която е включена в крайната цена. От Вас се изисква да изберте как желаете да получите услугата – по електронен път или на място в нашия офис.

Защо да се доверите на Profirms.bg за регистрация на Вашето ООД?

Екипът ни е съставен от юристи с богат опит в регистрацията на търговски дружества, което гарантира няколко важни за клиентите неща – 100% вписване на Вашата фирма в Търговския регистър, без възможност за отказ. Това означава, че няма възможност за загуба на пари, каквато следва, ако бъде постановен отказ за вписване на дружеството. Освен това, ще извършим услугата в изключително кратък срок и ще Ви спестим ценно време и физическо посещение на Агенцията.

Искате сами да регистрирате своето ООД?

English