• Регистрация на едноличен търговец

    Хонорар: 95 лева

    Работим с клиенти от цялата страна

    ВИЖ КАК
Профирмс / Услуги / Регистрация на ЕТ

Как става?

Много е лесно – ако не сте от София, просто попълвате нашата онлайн заявка и след заплащане на таксата получавате готовите документи. Подписвате, заверявате един от тях нотариално и ни ги връщате, както Ви е удобно, за да ги подадем за регистрация. До 2-3 дни фирмата е готова.

Ако сте от София можете да направите същото, но можете да дойдете и лично в офиса ни след запазване на час по телефон или имейл.

Колко време отнема?

Услугата е суперекспресна. Ще ни отнеме 2 работни дни да регистираме новата Ви фирма, като можем да започнем работа по нея в деня, в който сте ни потърсили. Ако подадем документите до обяд на същия ден, фирмата може да е готова на следващия ден.

Какво включва цената?

Цената включва хонорара за услугата и държавната такса към Агенция по вписванията. Допълнително се заплащат 6 лева нотариална такса за заверка на подписа на едноличния търговец.

Как се плаща?

В брой или по банков път. Плащането става преди предоставянето на готовите документи.

Регистрация по ДДС

Регистрацията по ЗДДС за всяка нова фирма е по желание на клиента. Процедурата се извършва пред НАП и отнема 14 дни за изпълнение. Цената на услугата е 120 лева.

Регистрирай се като едноличен търговец бързо и лесно онлайн

Какво представлява формата ЕТ?

Важно е да се знае, че правната форма „едноличен търговец” не представлява нов правен субект, нито е различно лице от физическото, което го учредява, а просто придава на физическото лице качеството „търговец”, което, от своя страна, му дава възможност законно да извършва търговска дейност.

Когато се прави регистрация на ЕТ трябва да се знае, че поради тази причина едноличният търговец не може да има ограничена отговорност, т.е. физическото лице отговаря с цялото си секвестируемо имущество за задълженията на фирмата, както и с половината от съпружеската имуществена общност, ако има такава.

Разбира се, едноличният търговец има и своите положителни страни – процедурата по регистрация на фирмата е по-лека, таксите за учредяването са по-ниски, не е необходим капитал, счетоводното обслужване може да бъде по-просто, заличаването е по-лесно. С това обаче, плюсовете се изчерпват.

Основното предимство при самото учредяване, е, че няма нужда от внасяне на капитал, поради което отпада нуждата от посещение на банка и откриване на набирателна сметка, което допълнително оскъпява една такава процедура. С две думи – едноличният търговец е предпочитана форма за осъществяване на сравнително по-скромна търговска дейност, като, разбира се, се наблюдават и изключения. Какъвто и бизнес обаче да развивате, нашият съвет би бил да ползвате дружество с ограничена отговорност.

Кой може да се регистрира като едноличен търговец?

Регистрация като едноличен търговец може да направи всеки български гражданин, който има навършени 18 години и местоживеенето му е на територията на България. Законът позволява на всяко физическо лице да има само една фирма като едноличен търговец.

В името на фирмата трябва да са включени личното име и фамилията на лицето, като може да бъде добавена и друга дума или цифра. Възможно е лицето да ползва и бащиното си име вместо фамилията, ако е известен в обществото именно с него или пък името е заето от друг едноличен търговец.

Няма изискване къде трябва да бъдат седалището и адресът на управление на фирмата, като това означава, че няма пречка търговецът да посочи за седалище личния си адрес по лична карта.

Трябва да се вземе предвид, че адресът, който ще бъде посочен за седалище, е добре да бъде актуален, защото на него ще бъде изпращана всякаква кореспонденция, включително с държавни институции като НАП, НОИ и т.н.

Как ще Ви регистрираме като ЕТ?

Услугата по регистрация на ЕТ е цялостна. Получавате консултация по избор на предмет на дейност, идеи за име на фирмата и др. Разбира се, нашият екип подготвя цялата необходима документация за регистрация на едноличния търговец, като Вашето задължение е единствено за една нотариална заверка, като ние можем да предложим и нотариус.

Цената е крайна и включва държавната такса. Регистрацията отнема до 2 работни дни в зависимост от натовареността в Агенцията по вписванията.

Защо да се доверите на Profirms за Вашето ЕТ?

Нашият екип е изграден от юристи, които имат солиден опит в регистрацията на фирми и в дружественото право като цяло. Доверявайки ни се, Вие получавате бързо и безпроблемно вписване като едноличен търговец и свеждате до минимум риска от отказ за вписване, което би означавало повторно плащане на държавната такса към Агенция по вписванията.

Обадете ни се още сега, за да получите висококачествена услуга на изключително достъпна цена.

Разгледайте и нашите услуги, свързани с регистрация на фирма ЕООД или ООД, които биха могли да бъдат по-подходяща форма за осъществяване на Вашия бизнес.