гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Стандарт

99ЛВ
  • Включва:

Консултация

Хонорар

Държавна такса

Премиум

269ЛВ
  • Включва:

Консултация

Хонорар

Държавна такса

Удостоверение от АВ

Фирмен печат

ДДС регистрация

Счетоводство

-100%
  • Топ оферта:

Всеки клиент, който желае да се възползва и от счетоводните ни услуги, получава БЕЗПЛАТЕН първи месец за счетоводното обслужване на своята фирма


Как става?
Ако желаете, може да попълните нашата онлайн заявка и ние ще Ви потърсим. Ако Ви е по-удобно, може да дойдете директно в нашия офис след като заявите час по телефон или имейл. Изготвяме абсолютно всичко, от Вас се изисква само да заверите нотариално един документ и да внесете капитала си в банка с документите, които ние ще подготвим за Вас. След 2-3 дни фирмата е готова.
Колко време отнема?
Услугата е суперекспресна. Ще ни отнеме 2 работни дни да регистираме новата Ви фирма, като можем да започнем работа по нея в деня, в който сте ни потърсили. Ако подадем документите до обяд на същия ден, фирмата може да е готова на следващия ден.
Какво включва цената?
Цената на всеки пакет включва хонорара за услугата и държавната такса към Агенция по вписванията, която ние заплащаме вместо Вас. Допълнително се заплащат 6 лева нотариална такса за заверка на подписа на управителя на новата фирма и 10 лева банкова такса за откриване на набирателна сметка в банка по избор на клиента.
Кога се плаща?
Цялата сума, посочена за всеки един пакет, се заплаща, когато всички документи са изготвени и подписани от клиента, непосредствено преди подаването им в Агенция по вписванията. Можете да заплатите както в брой, така и по банков път.
Регистрация по ДДС
Регистрацията по ЗДДС за всяка нова фирма е по желание на клиента. Наличието на фирмен печат е задължително. Процедурата се извършва пред НАП и отнема 14 дни за изпълнение. Цената на услугата извън пакет е 150 лева.
Не съм от София?
Няма проблем, работим с клиенти от цялата страна. Попълнете онлайн заявката, а ние ще Ви изпратим готовите документи по имейл или куриер. Минавате през нотариус, внасяте капитала и ни изпращате документите, сканирани по имейл или в оригинал по куриер, както е удобно за Вас. До 2-3 дни имате готова фирма.

Какво представлява формата ЕТ?

Важно е да се знае, че правната форма „едноличен търговец” не представлява нов правен субект, нито е различно лице от физическото, което го учредява, а просто придава на физическото лице качеството „търговец”, което, от своя страна, му дава възможност законно да извършва търговска дейност.

Когато се прави регистрация на ЕТ трябва да се знае, че поради тази причина едноличният търговец не може да има ограничена отговорност, т.е. физическото лице отговаря с цялото си секвестируемо имущество за задълженията на фирмата, както и с половината от съпружеската имуществена общност, ако има такава.

Искате сами да се регистрирате като едноличен търговец? Разберете как тук!

Разбира се, едноличният търговец има и своите положителни страни – процедурата по регистрация на фирмата е по-лека, таксите за учредяването са по-ниски, не е необходим капитал, счетоводното обслужване може да бъде по-просто, заличаването е по-лесно. С това обаче, плюсовете се изчерпват.

Основното предимство при самото учредяване, е, че няма нужда от внасяне на капитал, поради което отпада нуждата от посещение на банка и откриване на набирателна сметка, което допълнително оскъпява една такава процедура. С две думи – едноличният търговец е предпочитана форма за осъществяване на сравнително по-скромна търговска дейност, като, разбира се, се наблюдават и изключения. Какъвто и бизнес обаче да развивате, нашият съвет би бил да ползвате дружество с ограничена отговорност.

Кой може да се регистрира като едноличен търговец?

Регистрация като едноличен търговец може да направи всеки български гражданин, който има навършени 18 години и местоживеенето му е на територията на България. Законът позволява на всяко физическо лице да има само една фирма като едноличен търговец. В името на фирмата трябва да са включени личното име и фамилията на лицето, като може да бъде добавена и друга дума или цифра. Възможно е лицето да ползва и бащиното си име вместо фамилията, ако е известен в обществото именно с него или пък името е заето от друг едноличен търговец.

Няма изискване къде трябва да бъдат седалището и адресът на управление на фирмата, като това означава, че няма пречка търговецът да посочи за седалище личния си адрес по лична карта. Трябва да се вземе предвид, че адресът, който ще бъде посочен за седалище, е добре да бъде актуален, защото на него ще бъде изпращана всякаква кореспонденция, включително с държавни институции като НАП, НОИ и т.н.

Как ще Ви регистрираме като ЕТ?

Услугата по регистрация на ЕТ е цялостна. Получавате консултация по избор на предмет на дейност, идеи за име на фирмата и др. Разбира се, нашият екип подготвя цялата необходима документация за регистрация на едноличния търговец, като Вашето задължение е единствено за една нотариална заверка, като ние можем да предложим и нотариус. Цената е крайна и включва държавната такса, която ще бъде платена от нас. Регистрацията отнема до 2 работни дни в зависимост от натовареността в Агенцията по вписванията.

Защо да се доверите на Profirms.bg за Вашето ЕТ?

Нашият екип е изграден от юристи на високо ниво, които имат солиден опит в регистрацията на фирми и в дружественото право като цяло. Доверявайки ни се, Вие си гарантирате бързо и безпроблемно вписване като едноличен търговец и напълно избягвате риска от отказ за вписване, което би означавало повторно плащане на държавната такса към Агенция по вписванията. Свържете се с нас, за да получите висококачествена услуга на изключително достъпна цена.

Разгледайте и нашите услуги, свързани с регистрация на ООД и регистрация на ЕООД, които биха могли да бъдат по-подходяща форма за осъществяване на Вашия бизнес.

English