Профирмс / Услуги / Регистрация по ДДС

Задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Регистрацията на фирма по ДДС по този член от закона, е свързана с лица, които имат оборот от 50 000 лева или повече за период от последните 12 месеца. Разбира се, това не означава, че трябва да се чака изминаването на 12 месеца, ако задълженото лице направи този оборот в рамките на само един месец.

В 14 дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнат изискуемият оборот, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

Регистрация по желание по чл. 100 от ЗДДС

Всяко данъчно задължено лице, за което не са на лице условията за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, има право на доброволна регистрация по чл. 100 от закона. Това означава, че няма изискване за достигане на какъвто и да е оборот за какъвто и да е период.

Имам нова фирма, трябва ли ми регистрация по ДДС?

Ако бизнесът Ви ще се осъществява изцяло в рамките на България, то отговорът е по-скоро не. Но, ако ще предоставяте услуги на фирми от ЕС, то тогава е задължително да имате регистрация по закона за ДДС. Нещо повече – трябва да се регистрирате още преди да предоставите първата услуга.

Какво предлагаме ние?

Регистрацията по ДДС е свързана с поне 3 посещения на съответната ТД на НАП за тези, които не разполагат с електронен подпис. Веднъж, за да се подаде заявлението, втори път, за да се представят документите, които длъжностното лице е изискало от Вас, и трети път, за да се снабдите с готовата вече документация по Вашата регистрация.

Ние предлагаме да Ви спестим тези неудобства, като направим всичко това вместо Вас – ще подготвим необходимата документация и ще я входираме в НАП, ще подготвим и документите, които впоследствие ще бъдат изискани, както и ще вземем вече готовата документация вместо Вас, като ще Ви спестим доста време и усилия.

Правният ни абонамент дава 50% отстъпка от хонорара за тази услуга