гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС

Регистрацията на фирма по ДДС по този член от закона, е свързана с лица, които имат оборот от 50 000 лева или повече за период от последните 12 месеца. Разбира се, това не означава, че трябва да се чака изминаването на 12 месеца, ако задълженото лице направи този оборот в рамките на само един месец. В 14 дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнат изискуемият оборот, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

Регистрация по желание по чл. 100 от ЗДДС

Всяко данъчно задължено лице, за което не са на лице условията за регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, има право на доброволна регистрация по чл. 100 от закона. Това означава, че няма изискване за достигане на какъвто и да е оборот за какъвто и да е период.

Разбира се, регистрацията по ДДС може да се случи на редица други основания (които попадат в графа „задължителна регистрация“), но предвид, че ние предлагаме правни услуги, свързани с Вашата фирма, а не счетоводни, ще се ограничим до това повъхностно описание на услугата.

Какво предлагаме ние?

Регистрацията по ДДС е свързана с поне 3 посещения на съответната ТД на НАП за тези, които не разполагат с електронен подпис. Веднъж, за да се подаде заявлението, втори път, за да се представят документите, които длъжностното лице е изискало от Вас, и трети път, за да се снабдите с готовата вече документация по Вашата регистрация. Ние предлагаме да Ви спестим тези неудобства, като направим всичко това вместо Вас – ще подготвим необходимата документация и ще я входираме в НАП, ще подготвим и документите, които впоследствие ще бъдат изискани, както и ще вземем вече готовата документация вместо Вас, като ще Ви спестим немалко време и разходки.

Тези от Вас, които регистрират фирма чрез Profirms.bg, която искат да бъде регистрирана и по ДДС, получават пакетна цена за двете услуги на стойност 369 лева за ЕООД и ООД и 269 лева за ЕТ.

English