гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

В следващите редове ще намерите връзки към сайтове, които смятаме, че могат да са полезни както за вашите дружества, така и за бизнеса, който развивате. Постарали сме се подберем полезни сайтове за бизнес и личностно развитие, държавни институции, регистри и други.

www.registryagency.bg – Агенция по вписванията

www.brra.bg – Търговски регистър

www.lex.bg – Българският правен портал

www.noi.bg – Национален осигурителен институт

www.nap.bg – Национална агенция по приходите

www.bpo.bg – Патентно ведомство

www.cpc.bg – Комисия за защита на конкуренцията

www.president.bg – Президент на Република България

www.parliament.bg – Народно събрание

www.government.bg – Министерски съвет

www.investor.bg – Бизнес, инвестиции, борси, търговия и други

www.expert.bg – Новини от бизнеса, политиката и свързани с тях

www.lifehack.bg – Сайт номер едно в България за бизнес и личностно развитие

smartmoney.bg – Управление на финанси, бизнес идеи и други

blogatstvo.com – Блог на Пламен Петров

English