гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Profirms.bg, с фирма Профирмс ЕООД, ЕИК 203547700, е компания, специализирана в областта на дружественото право и по-специално в регистрацията на фирми в Търговския регистър и последващото им правно и счетоводно обслужване. Можем да бъдем полезни, ако искате да стартирате нов бизнес, да закриете или продадете настоящ, също, ако искате да смените управител, адрес или име на фирмата, както и много други.

Екипът ни е съставен от юристи и счетоводители, което, вярваме, е гаранция за компетентно и надеждно обслужване. Гарантираме за високото качество на нашата работа, като даваме възможност на нашите клиенти да получат парите си обратно, ако по някаква причина не са доволни от услугата, която са получили. В случай на евентуален отказ за вписване на обстоятелства в Агенция по вписванията, Профирмс ЕООД изцяло поема разходите по повторното подаване на документите за вписване в регистъра.

Във връзка със Закона за защита на личните данни, Профирмс ЕООД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 416584 в Комисия за защита на личните данни.

Банкова сметка при Уникредит Булбанк: BG73UNCR70001522284164, титуляр: Профирмс ЕООД.

English