гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Каква фирма е най-подходяща за мен?
Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен. Основните фактори, от които зависи вашият избор са няколко. На първо място от значение е колко човека ще бъдат част от новото дружество. В случай, че сте само един, то бихте могли да регистрирате ЕТ, ако не планирате прекалено големи обороти и ЕООД, ако бизнесът ви може да генерира по-голям оборот. За разликата между ЕТ и ЕООД може да разгледате менюто „Услуги”, където ще намерите подробна информация за двете правни форми. Ако сте двама или повече, то вашият избор ще трябва да се спре на ООД, освен, ако не става въпрос за по-голям бизнес, за който би било удачно регистрирането на АД.
Какво се иска от мен при регистрацията на новата ми фирма?
От Вас се изисква да предоставите информацията, която ще Ви поиска наш служител в зависимост от услугата, която сте избрали. За регистрация на фирма обикновено това са: три имена, ЕГН, номер лична карта, дата на издаване, град, в който е издаден документът, желано име на фирмата, адрес и седалище на управление и желан капитал. Освен това, следва накратко да разясните с какво ще се занимава фирмата, за може ние да оформим предмета на дейност.
Какво друго се иска от мен?
Ще трябва да отделите не повече от 30 мин в рамките на един ден, за да посетите с наш служител клон на желана от вас банка за откривне на набирателна сметка за капитал на новата ви фирма и за нотариална заверка на един от документите. Ако фирмата, която регистрирате е ЕТ или сте избрали друга услуга, която не изисква посещение в банка, то нуждата от капитал отпада и ще ви отнемем неповече от 10 мин, за нотариална заверка.
Каква е процедурата, ако не съм от София?
Процедурата е проста – по e-mail (ако нямате e-mail, ще ви пратим документите по куриер) получавате необходимите документи, които сами принтирате и разписвате според инструкциите, които нашият екип ще ви даде. Заверявате нотариално посочения от нас документ, откривате набирателна сметка, ако има нужда от такава и ни изпращате по куриер подписаните и заверени документи. В рамките на същия ден желаната от вас фирма или друга услуга ще бъде входирана в Агенция по вписванията.
В какъв срок ще е изпълнена желаната от мен услуга?
На същия ден (в зависимост от часа, в който сте ни потърсили) от предоставянето на информацията от ваша страна, вие може да имате входирана в Агенция по вписванията услугата, за която сте ни потърсили. Вписваният се обявяват в рамките на 5 работни дни.
Какво се случва, ако получим отказ от Агенцията за желаната от нас услуга?
Никой не може да даде 100% гаранция, че нещо ще бъде вписано в Търговския регистър от първия път. Каквато и да е услугата и колкото и опитен да е Вашият консултант, винаги съществува теоретична възможност за отказ от вписване. Това може да се дължи на различни фактори - от неволна грешка в документацията, до еднолично решение на длъжностно лице в Агенцията, че така подадените документи не са годни за вписване в Търговския регистър. Ние също не сме безгрешни и не можем да изключим този риск напълно. Със солидния си опит обаче, ние вярваме, че вероятността да получим отказ за вписване на конкретна услуга, е доста малка. Ако това все пак се случи, Профирмс ЕООД изцяло поема разходите по повторното подаване на документите за вписване, като за клиента не възникват никакви допълнителни финансови ангажименти.

Тук може да намерите отговори на някои от най-често задаваните въпроси във връзка с регистрацията на фирми и другите услуги, които предлагаме. Ако имате въпрос,  който не фигурира в тази секция, моля свържете се с нас за безплатна консултация.

English