гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Услуга по смяна на управител на ЕООД и ООД

Смяна на управител

Profirms.bg предлага смяна на управител в изключително кратки срокове

Управителят представлява фирмата, организира и ръководи дейността й съобразно закона и решенията на общото събрание. Управителят има две основни функции – едната е свързана с „вътрешните“ дейности – организира и ръководи дейността на дружеството, и втора, свързана с „външните“ дейности и реализираща се чрез представителство на дружеството пред трети лица.

Управителят трябва да е физическо лице, макар че няма изрична разпоредба по въпроса. Не е задължително той да е съдружник. Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в СД или КД, както и в ООД, да заема длъжност в ръководни органи на други фирми, както и няма право да регистрира нова фирма от името на дружеството.

Управителят може да е посочен в учредителния договор. Иначе той се избира от ОС с обикновено мнозинство (освен ако в учредителния договор не е предвидено друго). Смяната на управителя също е свързана с решение на Общото събрание на фирмата. Изисква се вписване в търговския регистър.

Между управителя като орган и ТД не възниква правоотношение, а между управителя като физическо лице и ТД се сключва договор за управление в писмена форма за действителност. ОС избира лице, което да сключи договора от името на ТД. Договорът за управление е смесен договор – между договор за поръчка и договор за изработка. Не е задължително договорът да се представи в ТР.

Какво включва услугата на Profirms.bg?

Услугата може да бъде назначаване на нов управител, заличаване на стар или и двете едновременно. Цената за смяна на управител е крайна и включва държавната такса, която ние ще заплатим вместо Вас. Вписването става в рамките на 3 до 5 дни, а ние ще изготвим нужната документация в деня, в който сте ни потърсили.

Доверете се на професионалисти!

Profirms.bg е изграден изцяло от юристи с богат опит в областта на фирменото право. Доверявайки се на нашия екип, Вие си гарантирате успешно и безпроблемно свършена работа в рамките на три дни! Обадете се и получете Вашата персонална услуга сега!

Уважаеми клиенти, екипът на Profirms.bg гарантира за високото качество на предлаганите услуги с възможността да получите парите си обратно в случай, че услугата, за която сте ни потърсили не бъде изпълнена според предварителната уговорка.

Цена за смяна на управител

Управителят е неизменно свързан с наличието на фирма. Разгледайте нашите услуги свързани с откриване на ООД и регистриране на ЕООД, както и услугата регистриране на едноличен търговец, където няма необходимост от управител. Можете да разгледате и нашия блог, където пък може да разберете как сами да регистрирате ООД.

English