гр. София, бул. Витоша 1А, ет. 4, офис 404 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Стандарт

189ЛВ
  • Включва:

Консултация

Фирма

Премиум

319ЛВ
  • Включва:

Консултация

Фирма

Актуално състояние

Фирмен печат

ДДС регистрация

Счетоводство

-100%
  • Топ оферта:

Всеки клиент, който желае да се възползва и от счетоводните ни услуги, получава БЕЗПЛАТЕН първи месец за счетоводното обслужване на своята фирма


Колко време отнема?
Услугата е суперекспресна. Ще ни отнеме 2 работни дни да регистираме новата Ви фирма, като можем да започнем работа по нея в деня, в който сте ни потърсили. Ако подадем документите до обяд, фирмата ще е готова на следващия ден.
Как става?
Нашите юристи изготвят всички необходими документи за регистрация на фирмата и ги подават по електронен път в Агенция по вписванията. От Вас се изисква да ни предоставите личните данни на съдружниците/управителите на фирмата, както и данни за новата фирма. Това може да стане от бутона "Заяви онлайн", който се съдържа във всеки един от пакетите, или като ни посетите на място в офиса. С готовите документи откриваме фирмена сметка и заверяваме подписа на управителя при нотариус, с което Вашите задължения се изчерпват.
Какво включва цената?
Цената на всеки пакет включва хонорара за услугата и държавната такса към Агенция по вписванията. Допълнително се заплащат 6 лева нотариална такса за заверка на подписа на управителя на новата фирма и 10 лева банкова такса за откриване на набирателна сметка в банка по избор на клиента.
Кога се плаща?
Цялата сума, посочена за всеки един пакет, се заплаща когато всички документи са изготвени и подписани от клиента, непосредствено преди подаването им в Агенция по вписванията.
Регистрация по ДДС
Регистрацията по ЗДДС за всяка нова фирма е по желание на клиента. Наличието на фирмен печат е задължително. Процедурата се извършва пред НАП и отнема 14 дни за изпълнение. Цената на услугата извън пакет е 150 лева.
Посещение на адрес
Ако не можете да си позволите да изгубите нито минута от ценното си време, ние Ви предоставяме възможност да Ви посетим на посочен от Вас адрес с готовите документи. Преди това се уверете, че в района Ви има нотариус, както и банка, в която да откриете сметка на фирмата. Цената на услугата е 120 лева за рамките на София.
Не съм от София?
Няма проблем! Просто попълнете формата и наш служител ще Ви потърси по телефона. След потвърждение ще изпратим готовите документи по имейл с указания какво се иска от Вас. Лесно е!

Услуга по регистрация на ООД от Profirms.bg

Зад абревиатурата ООД стоят думите „дружество с ограничена отговорност“. Това е капиталово търговско дружество, което се състои от съдружници, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Капиталово е, защото винаги има капитал, който трябва да бъде внесен от съдружниците. От тук идва и терминът „ограничена отговорност“. Това не означава, че дружеството е ограничено отговорно за задълженията си, а че неговите собственици са ограничено отговорни до размера на вноските си в капитала на дружеството.

В България, минималният капитал, който може да има едно ООД, е 2 лева. Дружество с такъв капитал обаче не може да бъде регистрирано от повече от две лица, защото има изискване, според което всеки дружествен дял не може да бъде по-малък от 1 лев.

Законът казва, че дружеството с ограничена отговорност може да бъде създадено от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с вноската си в капитала. Това определение е вярно само от части.

Това е така, защото няма как съдружниците да отговарят за задълженията на дружеството, било то и с вноските си в капитала. За задълженията си отговаря единствено и само самото дружество с ограничена отговорност. От своя, страна съдружниците имат задължение към дружеството именно за вноските, а не към кредиторите на юридическото лице.

Казано просто, ако ООД се сдобие със задължения, то неговите учредители са напълно неприкосновени по отношение на тях и кредиторите биха могли да насочат принудително изпълнение само към имуществото на фирмата. В това се корени и вече споменатият термин „ограничена отговорност“.

Всяко ООД се състои от съдружници и поне един управител. Няма изискване съдружниците да са и управители, както няма и изискване управителят да е съдружник в дружеството.

В обобщение – ООД е юридическо лице, което отговаря самостоятелно за задълженията си със собственото си имущество. Съдружниците не отговарят за неговите задължения, както и дружеството не отговаря за техните.

Изисквания за откриване на ООД

Физическите лица учредители на ООД трябва да бъдат дееспособни лица, т.е. да са поне на по 18 години. Няма пречка съдружник да бъде друго търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел. Дружеството с ограничена отговорност представлява нов правен субект, ново лице, отделно и различно от неговите учредители. Ограничената отговорност представлява невъзможност за кредиторите да насочват изпълнението срещу имущество на съдружниците, а само срещу това на дружеството.

Как ще основем Вашето ООД?

Услугата по регистрация на ООД е цялостна. Profirms.bg изготвя цялата документация, по електронен път я подава в Агенция по вписванията, плаща държавната такса, която е включена в крайната цена. При необходимост ще Ви придружим в желаната от Вас банка за внасяне на капитала в размер на минимум 2 лева, както и, разбира се, при нотариус, където трябва да бъдат заверени някои от документите.

Защо да се доверите на Profirms.bg за регистрация на Вашето ООД?

Екипът ни е съставен от юристи с богат опит в регистрацията на търговски дружества, което гарантира няколко важни за клиентите неща – 100% вписване на Вашата фирма в Търговския регистър, без възможност за отказ. Това означава, че няма възможност за загуба на пари, каквато следва, ако бъде постановен отказ за вписване на дружеството. Освен това, ще извършим услугата в изключително кратък срок и ще Ви спестим ценно време и физическо посещение на Агенцията.

Съветваме Ви да разгледате другите възможности за регистрация на фирма като регистрация на ЕТ и регистрация на ЕООД, за да разберете дали някоя от въпросните форми не е по-подходяща за осъществяване на Вашата дейност.

Искате сами да регистрирате своето ООД?

English