гр. София, бул. Витоша 1А, ет. 4, офис 404 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Стандарт

99ЛВ
  • Включва:

Консултация

Фирма

Премиум

229ЛВ
  • Включва:

Консултация

Фирма

Актуално състояние

Фирмен печат

ДДС регистрация

Счетоводство

-100%
  • Топ оферта:

Всеки клиент, който желае да се възползва и от счетоводните ни услуги, получава БЕЗПЛАТЕН първи месец за счетоводното обслужване на своята фирма


Колко време отнема?
Услугата е суперекспресна. Ще ни отнеме 2 работни дни да регистираме новата Ви фирма, като можем да започнем работа по нея в деня, в който сте ни потърсили. Ако подадем документите до обяд, фирмата ще е готова на следващия ден.
Как става?
Нашите юристи изготвят всички необходими документи за регистрация на фирмата и ги подават по електронен път в Агенция по вписванията. От Вас се изисква да ни предоставите личните си данни, както и данни за новата фирма. Това може да стане от бутона "Заяви онлайн", който се съдържа във всеки един от пакетите, или като ни посетите на място в офиса.
Какво включва цената?
Цената на всеки пакет включва хонорара за услугата и държавната такса към Агенция по вписванията. Допълнително се заплащат 6 лева нотариална такса за заверка на подписа на едноличния търговец.
Кога се плаща?
Цялата сума, посочена за всеки един пакет, се заплаща когато всички документи са изготвени и подписани от клиента, непосредствено преди подаването им в Агенция по вписванията.
Регистрация по ДДС
Регистрацията по ЗДДС за всяка нова фирма е по желание на клиента. Наличието на фирмен печат е задължително. Процедурата се извършва пред НАП и отнема 14 дни за изпълнение. Цената на услугата извън пакет е 150 лева.
Посещение на адрес
Ако не можете да си позволите да изгубите нито минута от ценното си време, ние Ви предоставяме възможност да Ви посетим на посочен от Вас адрес с готовите документи. Преди това се уверете, че в района Ви има нотариус. Цената на услугата е 120 лева за рамките на София.
Не съм от София?
Няма проблем! Просто попълнете формата и наш служител ще Ви потърси по телефона. След потвърждение ще изпратим готовите документи по имейл с указания какво се иска от Вас. Лесно е!

Какво представлява формата ЕТ?

Важно е да се знае, че правната форма „едноличен търговец” не представлява нов правен субект, нито е различно лице от физическото, което го учредява, а просто придава на физическото лице качеството „търговец”, което, от своя страна, му дава възможност законно да извършва търговска дейност.

Когато се прави регистрация на ЕТ трябва да се знае, че поради тази причина едноличният търговец не може да има ограничена отговорност, т.е. физическото лице отговаря с цялото си секвестируемо имущество за задълженията на фирмата, както и с половината от съпружеската имуществена общност, ако има такава.

Искате сами да се регистрирате като едноличен търговец? Разберете как тук!

Разбира се, едноличният търговец има и своите положителни страни – процедурата по регистрация на фирмата е по-лека, таксите за учредяването са по-ниски, не е необходим капитал, счетоводното обслужване е по-просто, заличаването е по-лесно.

Основното предимство при учредяването е, че няма нужда от внасяне на капитал, поради което отпада нуждата от посещение на банка и откриване на набирателна сметка, което допълнително оскъпява една такава процедура. С две думи – едноличният търговец е предпочитана форма за осъществяване на сравнително по-скромна търговска дейност, като, разбира се, се наблюдават и изключения.

Кой може да се регистрира като едноличен търговец?

Регистрация като едноличен търговец може да направи всеки български гражданин, който има навършени 18 години и местоживеенето му е на територията на България. Законът позволява на всяко физическо лице да има само една фирма като едноличен търговец. В името на фирмата трябва да са включени личното име и фамилията на лицето, като може да бъде добавена и друга дума или цифра. Възможно е лицето да ползва и бащиното си име вместо фамилията, ако е известен в обществото именно с него или пък името е заето от друг едноличен търговец.

Няма изискване къде трябва да бъдат седалището и адресът на управление на фирмата, като това означава, че няма пречка търговецът да посочи за седалище личния си адрес по лична карта. Трябва да се вземе предвид, че адресът, който ще бъде посочен за седалище, е добре да бъде актуален, защото на него ще бъде изпращана всякаква кореспонденция, включително с държавни институции като НАП, НОИ и т.н.

Как ще Ви регистрираме като ЕТ?

Услугата по регистрация на ЕТ е цялостна. Получавате консултация по избор на предмет на дейност, идеи за име на фирмата и др. Разбира се, нашият екип подготвя цялата необходима документация за регистрация на едноличния търговец, като Вашето задължение е единствено за една нотариална заверка, като ние можем да предложим и нотариус. Цената е крайна и включва държавната такса, която ще бъде платена от нас. Регистрацията отнема до 2 работни дни в зависимост от натовареността в Агенцията по вписванията.

Защо да се доверите на Profirms.bg за Вашето ЕТ?

Нашият екип е изграден от юристи на високо ниво, които имат солиден опит в регистрацията на фирми и в дружественото право като цяло. Доверявайки ни се, Вие си гарантирате бързо и безпроблемно вписване като едноличен търговец и напълно избягвате риска от отказ за вписване, което би означавало повторно плащане на държавната такса към Агенция по вписванията. Свържете се с нас, за да получите висококачествена услуга на изключително достъпна цена.

Разгледайте и нашите услуги, свързани с регистрация на ООД и регистрация на ЕООД, които биха могли да бъдат по-подходяща форма за осъществяване на Вашия бизнес.

English