гр. София, ул. Христо Белчев № 2, ет. 5, офис 18 0877 90 17 30

office@profirms.bg

Добре дошли в онлайн формата за прехвърляне на дружествени дялове. След като попълните полетата и направите заявката, незабавно ще се свържем с Вас! Ако ни изпратите заявката в почивен ден, ще се свържем с Вас в първия възможен работен ден.

Уважаеми клиенти, за Ваша сигурност Ви уведомяваме, че във връзка със Закона за защита на личните данни, Профирмс ЕООД е регистриран администратор на лични данни с идентификационен номер 416584 в Комисия за защита на личните данни.

Цената от 179 лева включва хонорара при изготвяне на един договор, както и таксата към Агенция по вписванията. След 30.12.2016 г. разходите за нотариални заверки по процедурата започват от около 100 лева.

* Задължителни полета

 

Указания за попълване:

В полето „Брой дялове, които се прехвърлят“ посочете точния брой на дружествените дялове, които желаете да бъдат прехвърлени. Ако не знаете колко точно са те, можете да проверите в учредителния акт/дружествения договор на Вашата фирма как точно са разпределени дяловете между съдружниците и каква стойност има всеки дял.

В полето „Други промени“ отбележете всички други промени, които искате да съпътстват прехвърлянето на дяловете. Ако например искате купувачът да стане и управител, просто го споменете в полето и ние ще се погрижим. Ако желаете да смените адрес, предмет на дейност или каквото и да е друго обстоятелство, просто го обяснете в посоченото поле, за да го има предвид юристът, който ще се заеме с Вашия случай. Разбира се, по телефона също може да се правят допълнителни уточнения.

English